Christofer Herrmann, Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und Nutzung der modernen europäische Fürstenresidenz um 1400, Petersberg 2019

Jarosław Jarzewicz

jarzewic@amu.edu.pl
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
http://orcid.org/0000-0001-5223-2688

Instytucje finansujące

Instytut Sztuki PAN

Słowa kluczowe:

Malbork, Pałac Wielkich Mistrzów

Bandmann Günter, Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger, Berlin 1985.
  Google Scholar

Clasen Karl Heinz, Der Hochmeisterpalast der Marienburg, Königsberg i. Pr. 1924.
  Google Scholar

Jarzewicz Jarosław, Malborski Pałac Wielkich Mistrzów i natura, [w:] Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. Jacek Wiesiołowski, Jacek Kowalski, Poznań 2006.
  Google Scholar

Jarzewicz Jarosław, More geometrico. Kompozycja sklepienia Letniego Refektarza w Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku, Studia Zamkowe , 4:2012.
  Google Scholar

Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2012.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-06-12

Cited By / Share

Jarzewicz, J. (2019). Christofer Herrmann, Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und Nutzung der modernen europäische Fürstenresidenz um 1400, Petersberg 2019. Biuletyn Historii Sztuki, 81(1), 148–154. https://doi.org/10.36744/bhs.107

Autorzy

Jarosław Jarzewicz 
jarzewic@amu.edu.pl
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Polska
http://orcid.org/0000-0001-5223-2688

Statystyki

Abstract views: 160
PDF downloads: 0