Lepiej, gdy oczy zobaczą: Obchody święta niepodległości w szkołach II Rzeczypospolitej

Katarzyna Buczek


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1452-3657

Abstrakt

Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości należały do najważniejszych świąt państwowych w II Rzeczypospolitej. Szczególnie starannie przygotowywano się do uczczenia dziesiątej rocznicy w 1928, wtedy też „Przegląd Oświatowy” opublikował propozycję sposobów organizowania uroczystości, w której oprócz nabożeństw, wykładów i prelekcji znalazły się widowiska ze szczególnym uwzględnieniem żywych obrazów. Projekt ten, wyznaczając sposób świętowania, niestety niezbyt dobrze sprawdzał się w szkołach, a zwłaszcza powszechnych. W artykule przedstawione zostały publikowane wówczas propozycje widowisk dla młodszych dzieci szkolnych, które niejednokrotnie przybierały formę baśniową. Dzięki tej formie łatwiej było siedmio-, ośmioletniemu odbiorcy zrozumieć trudne zagadnienia narodowej niewoli, walki i niepodległości.


Słowa kluczowe:

teatr szkolny, teatr dwudziestolecia międzywojennego, teatr i polityka, teatr Drugiej Rzeczpospolitej, odzyskanie niepodległości

Iniewski, F. (1991). Przesłanki i istota wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego. W: K. Poznański (red.), Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej. Lublin.
  Google Scholar

Jakubiak, K. (1997). Realizacja ideologii wychowawczej sanacji w praktyce szkolnej. W: W. Wojdyła, & M. Strzelecki (red.). Wychowanie a polityka: Tradycje i współczesność. Toruń.
  Google Scholar

Komza, M. (1995). Żywe obrazy: Między sceną, obrazem i książką. Wrocław.
  Google Scholar

Kotlarz, P. (2018). Teatr szkolny w Drugiej Rzeczypospolitej: 1918–1929. Gdańsk.
  Google Scholar

Kucharska, M. (2017). Obrazki sceniczne Anny Świrszczyńskiej na łamach Płomyka. Guliwer: Dwumiesięcznik o książce dla dziecka, 1.
  Google Scholar

Niedojadło, A. (2013). Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918–1939. Lublin.
  Google Scholar

Załęczny, J. (2017). Tradycje patriotyczne elementem kształtowania zbiorowej świadomości historycznej w II Rzeczypospolitej. Warszawa.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-10-01

Cited By / Share

Buczek, K. (2018) „Lepiej, gdy oczy zobaczą: Obchody święta niepodległości w szkołach II Rzeczypospolitej”, Pamiętnik Teatralny, 67(3), s. 169–204. doi: 10.36744/pt.433.

Autorzy

Katarzyna Buczek 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0003-1452-3657

Statystyki

Abstract views: 97
PDF downloads: 100


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Buczek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.