Dar okamgnienia

(notatki o żegaryszkach Krzysztofa Czyżewskiego)

Paweł Próchniak

pawel.prochniak@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2003-7236

Abstrakt

Pisane przez Krzysztofa Czyżewskiego żegaryszki to zapisy opatrzone datami dziennymi, bez wskazania roku, z którego pochodzą. Tworzą tryptyk. Jego trzecie ogniwo jest zarazem zwornikiem, łączącym oba wcześniej wydane cykle. W tej osiowej księdze „wierszy najmniejszych” powracają niektóre zapisy i fotografie ze zbiorów poprzednich, zostają jednak raz jeszcze wpisane w krągły rok – w tok kalendarzowych dni (i nocy) biegnących ścieżką powrotnych miesięcy, ścieżką pór roku, która prowadzi od wiosennego przesilenia do schyłku zimy. I wciąż na nowo odnajduje samą siebie. Artykuł omawia te kwesstie i jest próbą wstępnej interpretacji żegaryszek napisanych przez Czyżewskiego. 


Słowa kluczowe:

Krzysztof Czyżewski, żegaryszki, poezja

K. Czyżewski, Żegaryszki, Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Krasnogruda 2018.
  Google Scholar

K. Czyżewski, Żegaryszki 2 i inne, Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Krasnogruda 2021.
  Google Scholar

K. Czyżewski, Żegaryszki. Wiersze najmniejsze / Firewords. Tiny Poems, przeł. M. Steinlauf, P. Rogala, K. Czyżewski, fot. K. Czyżewski, Fundacja Pogranicze, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Krasnogruda 2023.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-02-28

Cited By / Share

Próchniak, P. (2024) „Dar okamgnienia: (notatki o żegaryszkach Krzysztofa Czyżewskiego)”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 234–237. doi: 10.36744/k.2487.

Autorzy

Paweł Próchniak 
pawel.prochniak@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0002-2003-7236

Paweł Próchniak – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki. Badacz poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, redakcji kwartalnika „Konteksty”, Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Redaktor serii wydawniczych Rozprawy Literackie (IBL PAN) i Granice wyobraźni (Pasaże). Inicjator ogólnopolskiej akcji społecznej Podaruj wiersz. Przewodniczył jury nagrody Nike. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator licznych konferencji i seminariów naukowych (między innymi cyklu Opowiedzieć poświęconego refleksji nad pamięcią o Szoa), a także Miasta Poezji w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny www.stronypoezji.pl. Autor dziewięciu książek poświęconych literaturze polskiej. Ostatnio opublikował Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu (2020) i W prześwicie. Szkice z Bramy (2023).Statystyki

Abstract views: 24
PDF downloads: 20