Nieme obłoki, sny

(o poezji Ryszarda Krynickiego)

Paweł Próchniak

pawel.prochniak@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2003-7236

Abstrakt

Esej dotyczy poezji Ryszarda Krynickiego, omawia jej główne cechy i wątki, a zarazem jest aktem wdzięczności rozpisanej na interpretacyjne pasaże – wdzięczności wierszom, ale też ich autorowi, Ryszardowi Krynickiemu.


Słowa kluczowe:

Ryszard Krynicki, poezja, wdzięczność

Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, wyd. nowe, poprawione, wybór i układ autora, Wydawnictwo a5, Kraków 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Próchniak, P. (2023) „Nieme obłoki, sny: (o poezji Ryszarda Krynickiego)”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 61–62. doi: 10.36744/k.1566.

Autorzy

Paweł Próchniak 
pawel.prochniak@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0002-2003-7236

Paweł Próchniak – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki. Badacz poezji  oraz  zagadnień  pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. W kręgu jego zainteresowań pozostaje twórczość pisarzy polskiego modernizmu (od przedpola Młodej Polski po współczesność), poezja XX wieku, literatura najnowsza oraz sztuka interpretacji. Zajmują go zagadnienia antropologii słowa, długiego trwania form literackich i powiązanych z nimi figur wyobraźni, przekształcenia dokonujące się w obrębie imaginarium nowoczesności, problematyka mitu i transgresji, egzystencjalny wymiar literatury oraz fundamentalna nieoczywistość związanego z nią sensu. Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, redakcji kwartalnika „Konteksty”, Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Redaktor serii wydawniczych „Rozprawy Literackie” (IBL PAN) i „Granice wyobraźni” (Pasaże). Inicjator akcji „Podaruj wiersz”. Przewodniczył jury nagrody Nike. Współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator licznych konferencji i seminariów naukowych (między innymi cyklu „Opowiedzieć” poświęconego refleksji nad pamięcią o Szoa), a także „Miasta Poezji” w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny www.stronypoezji.pl. Autor dziewięciu książek poświęconych literaturze polskiej. Ostatnio opublikował Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu (2020). Więcej informacji: www.teatrnn.pl/prochniak.Statystyki

Abstract views: 49
PDF downloads: 4