Kontakt

Redakcja kwartalnika "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa"
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 28
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999
tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

http://www.konteksty.pl/

Główna osoba do kontaktu

Justyna Chmielewska
(0-22) 50 48 243

Wsparcie techniczne