Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.


Oto najważniejsze prośby dotyczące formatu nadsyłanych do nas tekstów:

Przypisy umieszczone nie na dole strony, tylko na końcu tekstów.
Wyróżnione boldem słowa, a także – jeśli na tym zależy autorowi – cytaty, które mają być złożone jako wcięte i mniejszą czcionką, powinny być zaznaczone – pisane czerwoną czcionką.
W tekście powinny być, jeśli na tym autorowi zależy, umieszczone także na czerwono numery ilustracji (fotografii): (nr1) które powinny znaleźć się w pobliżu danego akapitu, fragmentu tekstu.

Ilustracje (300 px w podstawie, rozdzielczość 300 dpi) opisane: nr 1, 2, itd. i odpowiednio do nich ponumerowane podpisy: 1, 2, itd. w osobnym pliku word, lub wpisane w tytułach plików graficznych.

Krótkie streszczenie (do 1 strony)

Nota autorska o sobie.

Kontakt e-mail, telefon i adres pocztowy, na który ew. przesyłać należy korespondencję i później ew. egzemplarze autorskie.

„Konteksty” są indeksowane na liście ERIH – The European Reference Index for the Humanities (dyscyplina: antropologia; kategoria: NAT).

WYTYCZNE DO POBRANIA