PROCES RECENZJI


Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

Procedura recenzowania artykułów w kwartalniku „Konteksty” jest realizowana w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.