Zespół redakcyjnydr hab. Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny, IS PAN)
Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji, IS PAN)
Justyna Chmielewska (redaktor, IS PAN)
dr hab. Dariusz Czaja (redaktor, UJ)
dr hab. Wojciech Michera (redaktor, IKP UW)
dr hab. Paweł Próchniak (redaktor, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
dr Tomasz Szerszeń (redaktor, IS PAN)

kontakt mailowy: konteksty@ispan.pl