Wdzięczność niewdzięczna

Wdzięczność jako kolejny fenomen pierwiastkowy antroposfery

Michał Klinger

konteksty@ispan.pl
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0573-0187

Abstrakt

Wychodząc od pewnych inspiracji źródłowych wespół z Zbigniewem Benedyktowiczem, podjęty będzie problem wdzięczności, jako bądź uwarunkowanej moralnie lub religijnie, bądź raczej „niewdzięcznej” - w znaczeniu uwolnionej od wszelkiej aksjologii. Z analizy znanych w kulturze „przypadków” objawia się wdzięczność, jako cud, rewolta na polu religii i sfery antroposa, zarazem jako jej „pierwiastek” z grupy obejmującej i zbawienie i radość.


Słowa kluczowe:

zobowiązanie, zasługa, wdzięczność, dziękczynienie, zbawienie

Balthasar, Hans Urs von. Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner: Höhe und Krise des griechischen Weltbildes, Fribourg-en-Brisgau: Herder, 1941.
  Google Scholar

Ковалинский, М. И. „Жизнь Григория Сковороды” In: Сковорода, Г. Повне зібрання творів: Kijów, 1973, t. 2. http://litopys.org.ua/skovoroda/skov.htm .
  Google Scholar

Mazurkiewicz, Roman. Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…”, [w:] "Ruch Literacki" 1990, nr 4/5, s. 293-308.
  Google Scholar

Orygenes, O zasadach, przełożył i opracował Stanisław Kalinkowski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996.
  Google Scholar

Smith, Adam. The Wealth of Nations (Original work published 1776)
  Google Scholar

------- The Theory of Moral Sentiments (Original work published 1790)
  Google Scholar

The Psychology of Gratitude, ed. Robert A. Emmons & Michael E. McCullough, OXFORD Univ. Press 2004 pp. 368
  Google Scholar

Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (THAT), herausgeg. Ernst Jenni, Claus Westermann, Kaiser Verlag München, Theologische Verlag Zürich, B. I, 1978.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Klinger, M. (2023) „Wdzięczność niewdzięczna: Wdzięczność jako kolejny fenomen pierwiastkowy antroposfery ”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 37–42. doi: 10.36744/k.1666.

Autorzy

Michał Klinger 
konteksty@ispan.pl
Chrześcijańska Akademia Teologiczna Polska
https://orcid.org/0000-0003-0573-0187

Michał Klinger – teolog prawosławny i były dyplomata. Biblista, długoletni wykładowca Starego Testamentu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i profesor w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym. Pracował na Fakultecie Teologicznym w Tybindze. Wykładał gościnnie na UW, UJ i Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w USA. Opublikował prace z dziedzin biblistyki, interpretacji teologicznej sztuki i antropologii, między innymi książki: monografię Tajemnica Kaina (1981); Sztuka – hymn de profundis (2010) i zbiór Strażnik wrót (2019).Statystyki

Abstract views: 22
PDF downloads: 1