Groza i wyobraźnia w teatrze

Tomasz Wiśniewski

tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7839-4212

Abstrakt

W artykule podjęty jest temat powiązania grozy i wyobraźni w wybranych współczesnych przedstawieniach teatralnych. Mając na uwadze szeroki potencjał omawianego zjawiska, autor skupia się na detalu scenicznym i werbalnym, odnosząc się przy tym do twórczości Mariny Carr, teatrów Complicité oraz Ex Machina, a także niespodziewanie aktualnej – również w kontekście  wojny w Ukrainie – brazylijskiej inscenizacji Czekając na Godota w Teatrze Oficina Uzyna Uzona z São Paolo w reżyserii Zé Celso.

 

 

Instytucje finansujące

Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej

Słowa kluczowe:

teatr współczesny, przemoc i wyobraźnia, Abbey Theatre Dublin, Complicité

Bibliografia:
  Google Scholar

Andrade, Oswald de, „Manifest antropofagiczny”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr. 4, 2020, str. 48-49.
  Google Scholar

Beckett, Samuel. Dzieła dramatyczne, przekład Antoniego Libery, PIW, Warszawa 1988, str. 126.
  Google Scholar

Carr, Marina. iGirl, Faber, London 2021, str. 3.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780571375837.00000004   Google Scholar

Complicite, Plays: 1, Methuen, London 2003.
  Google Scholar

Lepage Robert, Ex Machina, The Seven Streams of the River Ota, Methuen Drama, London 2020.
  Google Scholar

McBurney Simon, Mark Wheatley. “Note on the script”, w: Complicite, Plays: 1, Methuen, London 2003, str. 4-5.
  Google Scholar

Wiśniewski, Tomasz. „Images of violence in Complicite”, Społeczeństwo. Edukacja. Język, 2017, vol. 5, str. 53-60.
  Google Scholar

Wiśniewski, Tomasz. „Nowe otwarcie dublińskiego the Abbey Theatre”, Konteksty : polska sztuka ludowa, 2022, nr 1-2 (336-337), str. 35-40.
  Google Scholar

Wiśniewski, Tomasz. „Otchłań za nami: Graham Swift – Kazuo Ishiguro – Simon McBurney (Complicite)”, w: Wojna i postpamięć, red. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski Wojciech, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, str. 413-426.
  Google Scholar

Strony internetowe:
  Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9_Pilintra , dostęp 15.04.2023.
  Google Scholar

https://teatroficina.com/ , dostęp: 15.04.2023.
  Google Scholar

https://www.abbeytheatre.ie/whats-on/igirl/ , dostęp 15.04.2023.
  Google Scholar

https://www.youtube.com/watch?v=hj5styMYLcA&t=7s, dostęp 15.04.2023.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Wiśniewski, T. (2023) „Groza i wyobraźnia w teatrze”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 253–258. doi: 10.36744/k.1661.

Autorzy

Tomasz Wiśniewski 
tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0001-7839-4212

Tomasz Wiśniewski – prof. UG, jest kierownikiem Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi. W latach 2016–2019 był zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pomysłodawcą festiwalu Between.Pomiędzy oraz założycielem Beckett Research Group in Gdańsk. W 2016 roku opublikował monografię Complicite, Theatre and Aesthetics, a w 2006 książkę Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Redaktor kilkunastu wydawnictw naukowych. Autor artykułów o współczesnej literaturze i teatrze wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem merytorycznym (język angielski) kwartalnika „Tekstualia”. Współpracuje z portalem The Theatre Times. Od 2018 roku członek zarządu Polish Association for the Study of English (PASE) oraz Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jego obecne badania dotyczą dramatu i teatru irlandzkiego.Statystyki

Abstract views: 19
PDF downloads: 3