Brawa, owacje, kwiaty, czyli steinerowska restytucja w teatrze

Tomasz Wiśniewski

tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7839-4212

Abstrakt

W artykule uwzględniono reakcje publiczności z uwzględneniem procesu hermeneutycznego związanego z semiozą teatralną. Materiał badawczy obejmuje cztery spektakle, tj. „1989” (reż. Katarzyna Szyngiera – Gdański Teatr Szekspirowski i Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), „Once Before I Go” (reż. Selina Cartmell – The Gate Theatre w Dublinie), „Tosca " (reż. Ognian Draganoff - Opera Narodowa w Jassach) oraz "Prowadź swój pług przez kości umarłych" (reż. Simon McBurney - Complicité). Artykuł ma charakter komparatywny i omawia spektrum możliwych funkcji przypisywanych reakcjom odbiorców.


Słowa kluczowe:

George Steiner, Complicité, teatr, hermeneutyka, widownia

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Wiśniewski, T. (2023) „Brawa, owacje, kwiaty, czyli steinerowska restytucja w teatrze”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 71–79. doi: 10.36744/k.1601.

Autorzy

Tomasz Wiśniewski 
tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański Polska
https://orcid.org/0000-0001-7839-4212

Tomasz Wiśniewski – prof. UG, jest kierownikiem Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi. W latach 2016–2019 był zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Anglistyki i  Amerykanistyki  Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pomysłodawcą festiwalu Between.Pomiędzy oraz założycielem Beckett Research Group in Gdańsk. W  2016 roku opublikował monografię Complicite, Theatre and Aesthetics, a w 2006 książkę Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Redaktor kilkunastu wydawnictw naukowych. Autor artykułów o współczesnej literaturze i teatrze wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem merytorycznym (język angielski) kwartalnika „Tekstualia”. Współpracuje z portalem The Theatre Times. Od 2018 roku członek zarządu Polish Association for the Study of English (PASE) oraz Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jego obecne badania dotyczą dramatu i teatru irlandzkiegoStatystyki

Abstract views: 20
PDF downloads: 3