Czego nie napisał Władysław Strzemiński jesienią 1934 roku?


Abstrakt

W Pismach Władysława Strzemińskiego (wyd. 1975) do artykułu Blokada sztuki (pierwodruk: „Gazeta Artystów” 1934, nr 3) został dołączony fragment innego tekstu znajdującego się na tej samej stronie czasopisma – Odcinka politycznego autorstwa Zenona Drohockiego. Pomyłka ta sprawiła, że badacze korzystający z przedruku Blokady sztuki uznali tę wypowiedź Strzemińskiego za jedyną, ale niezwykle radykalną deklarację polityczną artysty. Celem artykułu jest pokazanie, dlaczego nawet bez konfrontowania przedruku z pierwodrukiem Blokada sztuki w wersji zawartej w Pismach nie mogła być napisana przez Władysława Strzemińskiego.


Słowa kluczowe

Władysław Strzemiński (1893–1952); „Gazeta Artystów” (1934–1935); teoria sztuki; sztuka i polityka w II Rzeczypospolitej


Źródło finansowania

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk


Kłak, Tadeusz. Czasopisma awangardy. Część II: 1931–1939. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1979.

Luba, Iwona. Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012.

Luba, Iwona, i Ewa Paulina Wawer. Władysław Strzemiński – zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893–1917. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017.

Lubiak, Jarosław. “Strzemiński przed prawem i po prawie.” W Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, redakcja Jarosław Lubiak, 19–61. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2012.

Monkiewicz, Dorota. “Stosunek artystów awangardy do państwa w okresie II Rzeczypospolitej i PRL-u.” W Awangarda i państwo, 25–45. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2018.

Piotrowski, Piotr. “Od nacjonalizacji do socjalizacji polskiego modernizmu, 1913–1950.” Artium Questiones 15 (2004): 97–138.

Sobieraj, Małgorzata. “Udział Grupy Krakowskiej w organizowaniu życia artystycznego, W Leopold Lewicki i Grupa Krakowska (W latach 1932–1937), 75–97. Kraków: Nakładem Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska, 1991.

Tomasiewicz, Jarosław. „Faszyzm lewicy” czy „ludowy patriotyzm”? Tendencje antyliberalne i nacjonalistyczne w polskiej lewicowej myśli politycznej lat trzydziestych. Warszawa: PIW, 2020.

Turowski, Andrzej. Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. Kraków: Universitas, 2000.

Zagrodzki, Janusz. “Postawa społeczna i poglądy estetyczne Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego.” W Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, redakcja Urszula Czartoryska, Ryszard W. Kluszczyński, 127–135. Warszawa-Łódź: PWN, 1985.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-26


Konstantynów, D. (2021). Czego nie napisał Władysław Strzemiński jesienią 1934 roku?. Biuletyn Historii Sztuki, 83(1), 153-171. https://doi.org/10.36744/bhs.898

Dariusz Konstantynów 
Gdańsk, Instytut Historii Sztuki UG  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2064-5677Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.