Praktyczny podręcznik dla inwentaryzatorów dziedzictwa polskiego (nie tylko) poza granicami kraju

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 210, il. 83, tabl. XXIV

nierecenzowany

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

k.uhera@uksw.edu.p
Warszawa, Instytut Historii Sztuki UKSW (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6283-4682

Abstrakt

Recenzja książki Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 210, il. 83, tabl. XXIV


Słowa kluczowe:

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, inwentaryzacja zabytków

Bania, Zbigniew, i Andrzej K. Olszewski. Klasyfikacja i typologia nagrobków. Warszawa: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1989.
  Google Scholar

Bania, Zbigniew, i Marta Wiraszka. Kamieniec Podolski miasto-legenda. Zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2001.
  Google Scholar

Betlej, Andrzej. “Badania nad dziedzictwem artystycznym ziem wschodnich Rzeczypospolitej (po r. 1945).” Rocznik Historii Sztuki 37 (2012): 83–91.
  Google Scholar

Bryniarska, Margerita. “Brzeżany – urbanistyka i architektura XIX i początku XX wieku.” Artifex, nr 2 (2001): 38–43.
  Google Scholar

Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda, redakcja Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski. Warszawa-Kraków: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2020.
  Google Scholar

Cmentarze dawnego powiatu buczackiego, redakcja Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2017.
  Google Scholar

Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800–1945), redakcja Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski, t. 1–2. Warszawa-Kraków: Fundacja Świętokrzyska Góry Historii, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2019.
  Google Scholar

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1790–1945), redakcja Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski. Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwa Drugie, 2016.
  Google Scholar

Czyż, Anna S., i Bartłomiej Gutowski. “Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów Wschodnich – założenia metodologiczne.” Ochrona Zabytków 61, nr 1 (2008): 21–30.
  Google Scholar

Czyż, Anna S., Bartłomiej Gutowski, Agnieszka Skrodzka, Karolina Vyšata, i Anna Zdzieborska. Cmentarze powiatu czortkowskiego. Warszawa: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie, 2008.
  Google Scholar

Czyż, Anna S., i Bartłomiej Gutowski. Cmentarz miejski w Buczaczu. Warszawa: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Narodowego, 2009.
  Google Scholar

Czyż, Anna S., i Bartłomiej Gutowski. Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.
  Google Scholar

Czyż, Anna S., Bartłomiej Gutowski, i Piotr Janowczyk. Cmentarze powiatu borszczowskiego. Warszawa: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie, 2004.
  Google Scholar

Czyż, Anna S. Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2008.
  Google Scholar

Kowalczyk, Jerzy. “Badania Instytutu Sztuki PAN nad sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Ostatnie dziesięć lat współpracy międzynarodowej.” Biuletyn Historii Sztuki 61, nr 1-2 (1999): 243–258.
  Google Scholar

Smaza, Janusz. “Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – ochrona i konserwacja.” W Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, 21–46. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2010.
  Google Scholar

Szulińska, Margerita, Jan Szuliński, i Jarosław Zieliński. Skała nad Zbruczem. Dzieje – architektura – budownictwo. Warszawa: Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, 2003.
  Google Scholar

Wiraszka, Marta. Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Chrudzimska-Uhera, K. (2022). Praktyczny podręcznik dla inwentaryzatorów dziedzictwa polskiego (nie tylko) poza granicami kraju: Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 210, il. 83, tabl. XXIV. Biuletyn Historii Sztuki, 84(2). https://doi.org/10.36744/bhs.1444

Autorzy

Katarzyna Chrudzimska-Uhera 
k.uhera@uksw.edu.p
Warszawa, Instytut Historii Sztuki UKSW Polska
https://orcid.org/0000-0001-6283-4682

Statystyki

Abstract views: 182
PDF downloads: 0


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.