Rozważań o polskim meblu ciąg dalszy: Anna Kostrzyńska-Miłosz, „Polskie meble 1945–1970. Idee i rzeczywistość” (Warszawa 2021)

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

k.uhera@uksw.edu.pl
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6283-4682Klekot, Ewa. Kłopoty ze sztuką ludową. Gust, ideologie, nowoczesność. Gdańsk: Fundacja Terytoria Sztuki, 2021.
  Google Scholar

Korduba, Piotr. „Między monografią a koneserstwem. Badania nad polskim dizajnem XX i początków XXI wieku”. Artium Quaestiones 32 (2021): 5–36.
DOI: https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.1   Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. Polskie meble 1918–1939. Forma – funkcja – technika. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2005.
  Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. Stylistic Trends in Polish Furniture 1918–1939. Tłumaczenie Anna Kowalcze-Pawlik. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, Fundacja Liber pro Arte, 2019.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Chrudzimska-Uhera, K. (2024). Rozważań o polskim meblu ciąg dalszy: Anna Kostrzyńska-Miłosz, „Polskie meble 1945–1970. Idee i rzeczywistość” (Warszawa 2021). Biuletyn Historii Sztuki, 86(1), 191–197. https://doi.org/10.36744/bhs.1826

Autorzy

Katarzyna Chrudzimska-Uhera 
k.uhera@uksw.edu.pl
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Polska
https://orcid.org/0000-0001-6283-4682

Statystyki

Abstract views: 69
PDF downloads: 51


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.