„Ieden z najpyszniejszych widoków Warszawy”. O francuskich wzorcach arkad i kolumnady Pałacu Saskiego

artykuł recenzowany

Paweł Migasiewicz

p.migasiewicz@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8610-8845

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest genezie ogólnej koncepcji i szczegółowych rozwiązań zastosowanych w nowym Pałacu Saskim w Warszawie, wzniesionym w latach 1838–1842 według projektu Wacława Ritschla i Adama Idźkowskiego. Najbardziej charakterystyczną cechą budowli był podział na dwa korpusy połączone arkadami i kolumnadą umożliwiającymi komunikację między placem a ogrodem oraz między obiema częściami gmachu. W tekście wykazano, że rozwiązanie to jest kompilacją kilku (zwłaszcza dwóch) wzorów zaczerpniętych z architektury francuskiej XVII i XVIII w.


Słowa kluczowe:

Warszawa, Pałac Saski, Wacław Ritschel, Adam Idźkowski, architektura francuska, Jean Marot, Marly, Grand Trianon, Jules-Hardouin-Mansart, Ange-Jacques Gabriel

Bergeret, Virginie. „Le pavillon de la Perspective à Marly. Un bâtiment central aux fonctions multiples”. Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 2014. Dostęp 6 grudnia 2023. https://doi.org/10.4000/crcv.12579.
DOI: https://doi.org/10.4000/crcv.12579   Google Scholar

Bernatowicz, Tadeusz. „Ogród i miasto. Z dziejów kształtowania się przestrzeni publicznej Osi Saskiej w XIX wieku”. W: Historyczne place Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie. Materiały sesji naukowej, Warszawa, 3–4 listopada 1994, redakcja Bożena Wierzbicka, 96–104. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1995.
  Google Scholar

Bieniecki, Zdzisław. „Oś barokowa Warszawy”. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 5, nr 4 (1960): 469–522.
  Google Scholar

Borowska, Joanna. Niezwykła historia Pałacu Saskiego. Warszawa: Skarpa Warszawska, 2020.
  Google Scholar

Castelluccio, Stéphane. Marly. Art de vivre et pouvoir de Louis XIV à Louis XVI. Montreuil: Gourcuff Gradenigo, 2014.
  Google Scholar

Deutsch, Kristina. Jean Marot. Un graveur d’architecture à l’époque de Louis XIV. Berlin–Boston: De Gruyter, 2015.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783110376760   Google Scholar

Hartmann, Claudia. „La création de Marly. Les rôles de Charles Le Brun, Jules Hardouin-Mansart et Louis XIV dans la conception de l’ensemble”. Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 5 (2012). Dostęp 6 grudnia 2023. https://doi.org/10.4000/crcv.12220.
DOI: https://doi.org/10.4000/crcv.12220   Google Scholar

Kwiatkowski, Marek. Stanisław August, król-architekt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
  Google Scholar

Le Guillou, Jean-Claude. „Avant la galerie des Glaces, un projet méconnu pour Versailles”. Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles 12 (2009): 97–112.
DOI: https://doi.org/10.3406/versa.2009.895   Google Scholar

Maroteaux, Vincent. „Château et jardins de Marly”. W: Jules Hardouin-Mansart, 1646–1708, redakcja Alexandre Gady, 260–268. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010.
  Google Scholar

Masson, Raphaël. „Trianon de marbre”. W: Jules Hardouin--Mansart, 1646–1708, redakcja Alexandre Gady, 282–297. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010.
  Google Scholar

Migasiewicz, Paweł, i Jakub Sito. „Warszawskie dzieło architektury à la française. Dzieje budowy i geneza fasady kościoła karmelitów bosych”. Biuletyn Historii Sztuki 83, nr 4 (2021): 883–921.
DOI: https://doi.org/10.36744/bhs.1084   Google Scholar

Moulin, Jacques, i Yves Carlier. Trianon et le hameau de la Reine. [Versailles]: Château de Versailles, Paris: Flammarion, 2019.
  Google Scholar

Pérouse de Montclos, Jean-Marie. Ange-Jacques Gabriel, l’héritier d’une dynastie d’architectes. Paris: Éditions du Patrimoine, 2012.
  Google Scholar

Rottermund, Andrzej. „Zwycięstwo i porażka historyzmu. Konkurs a przebudowa pałacu Saskiego w Warszawie”. W: Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisława Lorenza, redakcja Kazimierz Michałowski et al., 433–441. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
  Google Scholar

Zieliński, Jarosław. Plac. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. Warszawa: EKBIN Studio PR, 2019.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Migasiewicz, P. (2024). „Ieden z najpyszniejszych widoków Warszawy”. O francuskich wzorcach arkad i kolumnady Pałacu Saskiego. Biuletyn Historii Sztuki, 86(1), 77–96. https://doi.org/10.36744/bhs.2060

Autorzy

Paweł Migasiewicz 
p.migasiewicz@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-8610-8845

Dr hab. Paweł Migasiewicz, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i École Pratique des Hautes Études w Paryżu. Od 2015 r. pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na takich zagadnieniach jak nowożytna rzeźba i architektura polska w kontekście europejskim, relacje artystyczne między Francją a Europą Środkową, sztuka Śląska XVII i XVIII w. oraz sztuka i polityka w epoce nowożytnej. Autor kilku książek oraz licznych artykułów naukowych.Statystyki

Abstract views: 123
PDF downloads: 100


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.