Alina Barczyk, „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury”, Łódź 2021

Jakub Sito

jakub.sito@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2670-1513Bernatowicz, Tadeusz. Miles christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji Nieświeskiej. Warszawa: Neriton, 1998.
  Google Scholar

Bernatowicz, Tadeusz. Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
  Google Scholar

Betlej, Andrzej. Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku. Kraków: Societas Vistulana, 2010.
  Google Scholar

Czeppe, Maria. Kamaryla pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763. Warszawa: Neriton, 1998.
  Google Scholar

Czyż, Anna Sylwia. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa, Zygmunta i Mikołaja Stefana. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
  Google Scholar

Kwiatkowski, Marek. Pałac Mniszchów w Warszawie – Ambasada Królestwa Belgii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.
  Google Scholar

Maciakowska, Zofia. „Pałac Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku u schyłku XVIII wieku”. W: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 3, redakcja Edmund Kizik, 53–81. Gdańsk–Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015.
  Google Scholar

Majewska-Maszkowska, Bożenna. Mecenat artystyczny Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736–1816). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  Google Scholar

Nestorow, Rafał. Pro domo et nomine suo. Fundacje i inicjatywy artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
  Google Scholar

Oleńska, Anna. Jan Klemens Branicki: „sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2011.
  Google Scholar

Piramidowicz, Dorota. Feniks świata litewskiego. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609–1656). Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012.
  Google Scholar

Putkowska, Jolanta. „Warszawski zespół rezydencjonalny Józefa Wandalina Mniszcha marszałka wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego”, Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2 (2002): 105–118.
  Google Scholar

Sito, Jakub. Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.
  Google Scholar

Świeykowski, Emmanuel. Monografia Dukli. Kraków: Akademia Umiejętności, 1903.
  Google Scholar

Żółkoś, Aleksandra. Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli. Dukla: Ruthenus, 2011.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-18

Cited By / Share

Sito, J. (2023). Alina Barczyk, „Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury”, Łódź 2021 . Biuletyn Historii Sztuki, 85(3), 227–232. https://doi.org/10.36744/bhs.1796

Autorzy

Jakub Sito 
jakub.sito@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-2670-1513

Statystyki

Abstract views: 62
PDF downloads: 55


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.