Projektant Julian Pietrzyk i jego współpraca z Fabryką Mebli Artystycznych Szczepana Łojka

artykuł recenzowany

Agata Wójcik

agata.wojcik@up.krakow.pl
Instytut Sztuki i Designu, Katedra Nauk o Sztuce, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-2464-660X

Abstrakt

Artykuł jest próbą scharakteryzowania twórczości Juliana Pietrzyka w dziedzinie projektowania mebli. Podstawą analizy są sprzęty atrybuowane projektantowi, a także materiały dotyczące jego edukacji pozyskane w Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem artykułu jest wpisanie twórczości Pietrzyka w nurty w meblarstwie polskim w dwudziestoleciu międzywojennym, jak również pokazanie jej w szerszym kontekście edukacji projektanta w krakowskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Kariera Pietrzyka w dziedzinie projektowania mebli była związana z firmą Szczepana Łojka. Kwerendy archiwalne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Narodowym w Krakowie oraz Archiwum Państwowym w Katowicach (oddział w Bielsku-Białej) pozwoliły odtworzyć historię Fabryki Mebli Artystycznych Szczepana Łojka.


Słowa kluczowe:

meble, art déco, Julian Pietrzyk, Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, Fabryka Mebli Artystycznych Szczepana Łojka w Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum Mazowieckie w Płocku

Grodnicki, Adam. Stolarze z Kalwarii Zebrzydowskiej. Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1985.
  Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. „Geometria w polskich meblach art déco”. W: Polskie art déco. Materiały sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej w Muzeum Mazowieckim w Płocku 22 maja 2006 roku, redakcja Zbigniew Cholewiński, 47–54. Płock: Muzeum Mazowieckie, 2006.
  Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. „Kilka uwag o kubizmie w meblarstwie”. Biuletyn Historii Sztuki 64, nr 1–4 (2002): 231–236.
  Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. „Meble projektu Mieczysława Kotarbińskiego na Wystawę Paryską 1925 r. – źródła inspiracji”. Biuletyn Historii Sztuki 58, nr 1–2 (1996): 151–153.
  Google Scholar

Kostrzyńska-Miłosz, Anna. Polskie meble 1918–1939. Forma, funkcja, technika. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2005.
  Google Scholar

Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895–1939. Opracowanie Józef E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969.
  Google Scholar

Salwiński, Jacek. „Fabryczna produkcja mebli w Krakowie od końca XIX do połowy XX wieku”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 18 (1991): 111–124.
  Google Scholar

Siedlarek, Marcin Jacek. „Luksusowe meble sypialniane projektu Juliana Pietrzyka we wnętrzu mieszkalnym polskiej inteligencji”. W: Piękne przedmioty. Ozdoby ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich, redakcja Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, 151–159. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019.
  Google Scholar

Wójcik, Agata. „Parafrazy biedermeieru w meblarstwie polskim początku XX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym”. RIHA Journal, nr 234 (2019). Dostęp 20 grudnia 2023. https://journals.ub.uniheidelberg. de/index.php/rihajournal/article/ view/76298/70825.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-06-28

Cited By / Share

Wójcik, A. (2024). Projektant Julian Pietrzyk i jego współpraca z Fabryką Mebli Artystycznych Szczepana Łojka. Biuletyn Historii Sztuki, 86(2), 149–170. https://doi.org/10.36744/bhs.1494

Autorzy

Agata Wójcik 
agata.wojcik@up.krakow.pl
Instytut Sztuki i Designu, Katedra Nauk o Sztuce, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-2464-660X

Agata Wójcik – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorką książek Stanisław Chlebowski „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości”. Życie i twórczość (2016), Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana (2022) oraz artykułów opublikowanych m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „RIHA Journal”, „Ikonothece”, „Modusie”, „Quarcie”. Zajmuje się historią polskiego designu, zwłaszcza projektowaniem początku XX w. i dwudziestolecia międzywojennego.Statystyki

Abstract views: 53
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.