An Artist, a Glass Painter, a Craftsman, and a Debate about their Role in the Design and Execution of Stained Glass

artykuł recenzowany

Wojciech Bałus

wojciech.balus@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-7108-2184

Abstrakt

Artysta, malarz na szkle, rzemieślnik i debata o ich roli w projektowaniu i wykonywaniu witraży. W dyskusji toczącej się w Niemczech w 1912 r. uznano, że zasadniczym miejscem powstawania witraży jest warszat. To właśnie w różnego rodzaju warsztatach tworzone były proste dekoracyjne przeszklenia. Projekty witraży były albo dziełem artystów zatrudnionych w warsztatach, co pozwalało im podpisywać prace własnym imieniem i nazwiskiem, albo efektem wysiłku grupowego, w którym nie wyróżniano któregokolwiek z autorów kartonu, co z kolei prowadziło do traktowania projektu jako dzieła wspólnego, przeznaczonego do wielokrotnego powielania. Dopiero w tym środowisku pojawiały się „podmioty sprawcze” – agenci, będący albo „kompilatorami” prostych witrażowych wzorów i cudzych modeli, albo „projektantami najemni”, albo artystami związani z warsztatem lub też artystami niezależnymi, często uznanymi. Autorstwo witraży było zawsze uwikłane w sui generis dyskurs organizowany, wybierany, kontrolowany i przekazywany poprzez określone procedury wynikające z charakteru „pracy warsztatowej”.


Słowa kluczowe:

witraż, artysta, rzemieślnik, projektowanie witraży

Bandmann, Günter. “Der Wandel der Materialbewertung in der Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts.” In Beiträge zur Theorie der Künste im 19. Jahrhundert, edited by Helmut Koopmann, J. Adolf Schmoll gen. Eisenwerth, vol. 1, 129–157. Frankfurt am Main: Klostermann, 1971.
  Google Scholar

Bloemacher, Anne. “Raphael’s Hands.” Predella. Rivista semestrale di arti visive 29, 2011. http:// www.predella.it/archivio/index8882.html?option= com_content&view=article&id=171&- catid=65&Itemid=94.
  Google Scholar

Cahn, Walter. Masterpieces: Chapters on the History of an Idea. Princeton: Princeton University Press, 1979.
  Google Scholar

Croce, Benedetto. The Essence of Aesthetic. Translated by Douglas Ainslie. London: W. Heinemann, 1921.
  Google Scholar

Foucault, Michel. “The Order of Discourse.” Translated by Ian MacLeod. In Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, edited by Robert Young, 48–78. Boston, London and Henley: Routledge, 1981.
  Google Scholar

Foucault, Michel. “What is an Author?” Translated by Bouchard and Sherry Simon. In The Art of Art. History: A Critical Anthology, edited by Donald Preziosi, 299–314. Oxford and New York: Oxford University Press, 1998.
  Google Scholar

Górnicki, Leonard. Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.
  Google Scholar

Harrison, Martin. “Stained Glass and Church Decoration.” In William Morris, edited by Anna Mason, 134–159. London: Thames and Hudson, 2021.
  Google Scholar

Hediger, Christine, and Angela Schiffhauer. “Werkstoff Glas. Überlegungen zur Materialität von Glasmalerei in Moderne und Mittelalter.” Kunst + Architektur in der Schweiz = Art + architecture en Suisse = Arte + architettura in Svizzera 58 (2007): 15–18.
  Google Scholar

Howarth, David. Discourse. Buckingham and Philadelphia: Open University Press, 2000.
  Google Scholar

Kalinowski, Lech. [Voice in the discussion]. In Niedzica Seminars III: Serial and Individual Production in the Representative Arts of the 14th and 15th Century, edited by Ewa Śnieżyńska-Stolot, 130. Kraków: SHS, 1988.
  Google Scholar

Kris, Ernst, and Otto Kurz. Die Legende vom Künstler: Ein geschichtlicher Versuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.
  Google Scholar

Looft-Gaude, Ulrike. Glasmalerei um 1900: Musivische Verglasungen im deutschsprachigen Raum zwischen 1895 und 1918. Munich: scaneg, 1987.
  Google Scholar

Preziosi, Donald. “Modernity and its Discontents.” In The Art of Art History: A Critical Anthology, edited by Donald Preziosi, 277–280. Oxford and New York: Oxford University Press, 1998.
  Google Scholar

von Roda, Hortensia. Glasmalereien von Józef Mehoffer in der Kathedrale St. Nikolaus in Freiburg i. Ue. Wabern and Bern: Benteli, 1995.
  Google Scholar

Sauterel, Valérie, and Camille Noverraz. “The Functioning and Development of Kirsch & Fleckner’s Workshop in Fribourg During the First Half of the Twentieth Century.” Folia Historiae Artium 17 (2019): 59–71.
  Google Scholar

Wittkower, Rudolf and Margot. Born under Saturn. The Character and Conduct of Artists: A Documented History from Antiquity to the French Revolution. London: Weidenfeld and Nicolson, 1963.
  Google Scholar


Opublikowane
2023-07-26

Cited By / Share

Bałus, W. (2023). An Artist, a Glass Painter, a Craftsman, and a Debate about their Role in the Design and Execution of Stained Glass. Biuletyn Historii Sztuki, 85(2), 109–118. https://doi.org/10.36744/bhs.1478

Autorzy

Wojciech Bałus 
wojciech.balus@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-7108-2184

Wojciech Bałus (ur. 1961) jest historykiem sztuki, profesorem w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i historii sztuki XIX–XXI w., związków sztuki i filozofii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa. W ramach Corpus Vitrearum International prowadzi badania nad polskim witrażem XIX i XX w.; pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum. Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem AICA.Statystyki

Abstract views: 164
PDF downloads: 54


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.