Muzeum jako awangardowa idea i praktyka

Agnieszka Rejniak-Majewska

Łódź, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
https://orcid.org/0000-0003-1371-999X

Abstrakt

Recenzja dotycząca kwestii awangardowego muzeum.


Awangardowe Muzeum: Muzei Hudožestvennoj Kul’tury, Kabinett der Abstrakten, Société Anonyme, grupa “a. r.”, redakcja Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2020.
  Google Scholar

Buchloh, Benjamin. “El Lissitzky’s Demonstration Room and Kurt Schwitters’ Merzbau.” W Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, redakcja Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, David Joselit, 209–211. London: Thames&Hudson, 2004.
  Google Scholar

Kantor, Sybil Gordon. Alfred H. Barr Jr. and the Intellectual Origins of the Museum of Modern Art. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.
  Google Scholar

Klonk, Charlotte. Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000. New Haven-London: Yale University Press, 2009.
  Google Scholar

Markowska, Anna. “Malarstwo w poszerzonym polu. Sala Neoplastyczna jako suplement i obraz szkatułkowy.” W Obraz jako obiekt teoretyczny. Studia z teorii i historii badań nad sztuką. Materiały Seminarium Metodologicznego Historii Sztuki im. Edwarda A. Raczyńskiego, redakcja Łukasz Kiepuszewski, Michał Haake, Piotr Juszkiewicz, 149–177. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.
  Google Scholar

Miejsce Sztuki. Museum – Theatrum Sapientiae, Theatrum Animabile. Łódź: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi, 1991.
  Google Scholar

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a. r”, redakcja Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2019.
  Google Scholar

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, redakcja Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015.
  Google Scholar

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 2, redakcja Daniel Muzyczuk, Magdalena Ziółkowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015.
  Google Scholar

Passuth, Krisztina. “The Exhibition as a work of art: Avant-garde exhibitions in East Central Europe.” W Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1919–1930, redakcja Timothy O. Benson, 226–246. Cambridge, Mass.-London: MIT Press, 2002.
  Google Scholar

Rejniak-Majewska, Agnieszka. “Historia oka według Strzemińskiego.” W Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, redakcja Jarosław Lubiak, 247–272. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2012.
  Google Scholar

Turowski, Andrzej. “Muzeum – instytucja awangardy.” W Awangardowe marginesy, 153–166. Warszawa: Instytut Kultury, 1998.
  Google Scholar

Staniszewski, Mary Ann. The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art. Cambridge, Mass.-London: MIT Press, 1998.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-14

Cited By / Share

Rejniak-Majewska, A. (2022). Muzeum jako awangardowa idea i praktyka. Biuletyn Historii Sztuki, 83(4), 991–1002. https://doi.org/10.36744/bhs.1095

Autorzy

Agnieszka Rejniak-Majewska 
https://orcid.org/0000-0003-1371-999X

Statystyki

Abstract views: 80
PDF downloads: 0


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.