Tom 73 Nr 1 (2024): Prawo (do) tańca„Pamiętnik Teatralny” LXXIII zeszyt 1 (289) redagowali:
Anna Chojnacka (redaktorka naczelna), Stanisław Godlewski (sekretarz redakcji), Joanna Krakowska, Mateusz Masłowski, Emilia Olechnowicz, Daniel W. Pratt, Zofia Ziemann

Guest editor: Joanna Szymajda
Współpraca redakcyjna: Julia Odnous-Pawlińska, John Jacobs, Aleksandra Deskur, Hanna Raszewska-Kursa
DTP: Katarzyna Płońska

Wydanie zeszytu dofinansowano częściowo ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, częściowo ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


Prawo (do) tańca

Joanna Szymajda
9-13
opublikowano: 2024-03-18
Joanna Szymajda, Anton Ovchinnikov
15-39
opublikowano: 2024-03-18
Maria Claudia Alves Guimarães
57-81
opublikowano: 2024-03-18
Rozprawy i artykuły

Małgorzata Mieszek
123-146
opublikowano: 2024-03-18
Wspomnienia

Leszek Kolankiewicz
170-194
opublikowano: 2024-03-18