Dancing the New Realities: The Beauty and a Beast of the War

esej nierecenzowany

Joanna Szymajda

joanna.szymajda@ispan.pl
Institute of Art, Polish Academy of Sciences (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8491-7737

Anton Ovchinnikov


(Ukraina)

Abstrakt

Tekst jest zapisem doświadczenia bieżącej wojny w Ukrainie, przedstawionym z perspektywy artysty tańca współczesnego – Antona Ovchinnikowa. Uchwycone niemalże in statu nascendi dylematy moralne i trudne wybory – życiowe oraz artystyczne – stanowią swoisty dziennik wojenny, zapis historycznego momentu. Autor zadaje także ważne pytania o odpowiedzialność artystyczną, których aktualność w obliczu nadal trwającego konfliktu wybrzmiewa coraz donośniej. Wprowadzenie Joanny Szymajdy ma zarysować historyczną panoramę zjawisk i postaw artystycznych w reakcji na stan wojny. Autorka skupiła się na prezentacji prac i postaw twórców z XX i XXI wieku, pokazując zróżnicowany format i estetykę dzieł między innymi tak znaczących postaci jak Martha Graham, José Limón, John Cranko czy Rami Be’er.


Słowa kluczowe:

wojna, taniec, choreografia, manifest, protest, pamięć, trauma, film tańca

Abeliovich, Ruthie. ‘‘Choreographing Violence: Arkadi Zaides’s Archive.” The Drama Review 60, no. 1 (2016): 165–170. https://muse.jhu.edu/article/611248.
DOI: https://doi.org/10.1162/DRAM_a_00531   Google Scholar

Aldor, Gaby. “The Borders of Contemporary Israeli Dance: ‘Invisible Unless in Final Pain.’” Dance Research Journal 35, no. 1 (2003): 81–97. https://doi.org/10.1017/S0149767700008780.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0149767700008780   Google Scholar

Banes, Sally. Terpsychora w tenisówkach: Taniec post-modern. Translated by Artur Grabowski and Jadwiga Majewska. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2013.
  Google Scholar

Bing-Heidecker, Liora. “How to Dance After Auschwitz? Ethics and Aesthetics of Representation in John Cranko’s Song of My People - Forest People - Sea.” Dance Research Journal 47, no. 3 (2015): 5–26. https://doi.org/10.1017/S0149767715000339.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0149767715000339   Google Scholar

Cooke, Miriam. Dancing in Damascus: Creativity, Resilience, and the Syrian Revolution. New York: Routledge, 2017.
  Google Scholar

Faber, Rima. “Pola Nireńska: Tetralogia Holokaustu.” Translated by Adam Zbyszewski. In Szymajda, Polskie artystki awangardy tanecznej, 188–213.
  Google Scholar

Frascina, Francis. Art, Politics, Dissent: Aspects of the Art Left in Sixties America. Manchester: University of Manchester Press, 1999
  Google Scholar

Garafola, Lynn. “Works Choreographed by José Limón.” In José Limón: An Unfinished Memoir, edited by Lynn Garafola, 133–151. Middletown: Wesleyan University Press, 2001.
  Google Scholar

Gladstone, Valerie. “Dancing with the Dark.” The Boston Globe, May 15, 2008.
  Google Scholar

Iwańska, Alicja. “Pola Nireńska, człowiek i dzieło: Taniec z przeszłością.” In Szymajda, Polskie artystki awangardy tanecznej, 108–125.
  Google Scholar

Kostyrko, Weronika. Tancerka i zagłada: Historia Poli Nireńskiej. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2019.
  Google Scholar

Kourlas, Gia. “What Does a Dancing Body Feel Like in Ukraine? ‘I am a Gun.’”New York Times, August 24, 2022. https://www.nytimes.com/2022/08/24/arts/dance/modern-dance-ukraine.html.
  Google Scholar

Majewski, Tomasz, et al., ed. Migracje modernizmu. Łódź: Officyna, 2014.
  Google Scholar

Manning, Susan. “Ideology and Performance between Weimar and the Third Reich: The Case of Totenmal.” Theatre Journal 41, no. 2 (1989): 211–223. https://doi. org/10.2307/3207860.
DOI: https://doi.org/10.2307/3207860   Google Scholar

Melpignano, Melissa. “A Necropower Carnival: Israeli Soldiers Dancing in the Palestinian Occupied Territories.” TDR: The Drama Review 67, no. 1 (2023): 186–202. https://doi.org/10.1017/S1054204322000910.
DOI: https://doi.org/10.1017/S1054204322000910   Google Scholar

Moore, Elvi. “Bella Lewitzky: A Legend Turned Real.” Dance Chronicle 2, no.1 (1978): 1–78. https://doi.org/10.1080/01472527808568716.
DOI: https://doi.org/10.1080/01472527808568716   Google Scholar

Morris, Gay, and Jens Richard Giersdorf, eds. Choreographies of 21st Century Wars. New York: Oxford University Press, 2016.
DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190201661.001.0001   Google Scholar

Mozingo, Karen A. “Choreografie nieobecności: Wspomnienia Holokaustu w pracach Poli Nireńskiej.” Translated by Agnieszka Kamińska. Kultura Enter 60, no. 6 (2014). https://kulturaenter.pl/article/choreografie-nieobecnosci-wspomnieniaholocaustu-w-pracach-poli-nirenskiej/.
  Google Scholar

Rottenberg, Henia. “Anna Sokolow: A Seminal Force in the Development of Theatrical Dance in Israel.” Dance Chronicle 36, no. 1 (2013): 36–58. https://doi.org/10.1080/01472526.2013.757461.
DOI: https://doi.org/10.1080/01472526.2013.757461   Google Scholar

Szymajda, Joanna, ed. Polskie artystki awangardy tanecznej: Historie i rekonstrukcje. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2017.
  Google Scholar

Szymajda, Joanna. “Steve Paxton – choreograf.” Kultura Enter 6, no. 1 (2009). https://kulturaenter.pl/article/steve-paxton-choreograf/.
  Google Scholar

Szymajda, Joanna. Estetyka tańca współczesnego w Europie po roku 1990. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.
  Google Scholar

Toporišič, Tomaž. “Strategies of (Political) Subversion in Contemporary Performing Arts.” Maska. Quaterly for Performing Arts 92/93 (2005): 63–70.
  Google Scholar

Zertal, Idith. Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9780511497537.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511497537   Google Scholar


Opublikowane
2024-03-18

Cited By / Share

Szymajda, J. i Ovchinnikov, A. (2024) „Dancing the New Realities: The Beauty and a Beast of the War”, Pamiętnik Teatralny, 73(1), s. 15–39. doi: 10.36744/pt.2369.

Autorzy

Joanna Szymajda 
joanna.szymajda@ispan.pl
Institute of Art, Polish Academy of Sciences Polska
https://orcid.org/0000-0001-8491-7737

Joanna Szymajda - adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, badaczka tańca i menedżer kultury. W latach 2010-2017 była zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w latach 2018-2020 kierownikiem baletu Opery Wrocławskiej, w latach 2007-2010 i ponownie od 2021 roku koordynatorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Współpracuje z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Uniwersytetem Łódzkim oraz jako dramaturg spektakli tanecznych.


Autorzy

Anton Ovchinnikov 

Ukraina

Anton Ovchinnikov – choreograf, performer, kurator, pedagog. W latach 1989-1991 służył w sowieckiej armii. Był tancerzem Hollywood Ballet w Kijowie, następnie ukończył studia magisterskie na Narodowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Kijowie. Od 2008 roku jest dyrektorem artystycznym zespołu Black O!Range, a od 2010 dyrektorem artystycznym międzynarodowego festiwalu tańca Zelyonka Space UP w Kijowie. W 2015 roku współzakładał ogólnoukraińskie stowarzyszenie Contemporary Dance Platform, pełniąc do dziś funkcję prezesa instytucji. Od 2018 roku członek panelu ekspertów Ukraińskiej Fundacji Kultury.Statystyki

Abstract views: 122
PDF downloads: 81


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Joanna Szymajda i Anton Ovchinnikov.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.