Schronienie: Wspomnienie o Zbigniewie Majchrowskim

WSPOMNIENIE

Leszek Kolankiewicz


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8473-9341

Abstrakt

21 grudnia 2023 zmarł Zbigniew Majchrowski, literaturoznawca, teatrolog, krytyk kultury ­– tekst przypomina dwóch najważniejszych twórców, którymi się zajmował: Mickiewicza i Różewicza. Mickiewiczowi poświęcił dyptyk: Cela Konrada i Krypta Gustawa, który daje wgląd w historię teatru polskiego od początku XX wieku do dziś. Dyptyk Majchrowskiego mówi o historycznych przemianach i o aktualnym stanie zbiorowej duszy Polaków: inscenizacje Dziadów jawią się w nim jako komentarz metaspołeczny, może najważniejszy i najbardziej doniosły w historii polskich sztuk widowiskowych. Różewicz znalazł w Majchrowskim krytyka, który go czytał rzetelnie, wnikliwie i z niepospolitą subtelnością – przykłady szczególnie pamiętne to dramaty Na czworakach i Białe małżeństwo. Tekst kończy opowieść o wyprawie Różewicza na grób Shelleya w Rzymie i interpretacja tej wyprawy jako swego rodzaju nie napisanego wiersza – interpretacja dokonana w duchu Majchrowskiego.

 


Słowa kluczowe:

Zbigniew Majchrowski, Adam Mickiewicz, „Dziady”, Tadeusz Różewicz, historia teatru, teatr współczesny

Auerbach, Erich. Mimesis: Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Tłumaczenie i wstęp Zbigniew Żabicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,1968.
  Google Scholar

Grotowski, Jerzy. „Takim, jakim się jest, cały”. Odra 135, nr 5 (1972): 51–56.
  Google Scholar

Janion, Maria, i Zbigniew Majchrowski, red. Odmieńcy. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1982.
  Google Scholar

Janion, Maria. „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1996.
  Google Scholar

Kubacki, Wacław. Arcydramat Mickiewicza: Studia nad III częścią „Dziadów”. Kraków: M. Kot, 1951.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. „Białe małżeństwo czyli «ślub w kościele ludzkim»”. Teksty 34, nr 4 (1977): 106–120.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. Cela Konrada: Powracając do Mickiewicza. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1998.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. Gombrowicz i cień Wieszcza oraz inne eseje o dramacie i teatrze. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. Krypta Gustawa. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2021.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. „Poezja jak otwarta rana” (Czytając Różewicza). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
  Google Scholar

Majchrowski, Zbigniew. Różewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002.
  Google Scholar

Pigoń, Stanisław. Zawsze o Nim: Studia i odczyty o Mickiewiczu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1960.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-18

Cited By / Share

Kolankiewicz, L. (2024) „Schronienie: Wspomnienie o Zbigniewie Majchrowskim”, Pamiętnik Teatralny, 73(1), s. 170–194. doi: 10.36744/pt.2614.

Autorzy

Leszek Kolankiewicz 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-8473-9341

Leszek Kolankiewicz - kulturoznawca, antropolog widowisk; profesor w Instytucie Kultury Polskiej UW. Prowadzi badania nad widowiskami kulturowymi, szczególnie obrzędami kultów posesywnych, nad performansami społecznymi i nad przedstawieniami teatralnymi, zwłaszcza awangardowymi i neoawangardowymi. W swoich badaniach kulturoznawczych łączy metody antropologii widowisk, performatyki oraz nauki o teatrze.Statystyki

Abstract views: 66
PDF downloads: 38


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Leszek Kolankiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.