The Brazilian Contemporary Dance Scene of the Periferia

artykuł recenzowany

Maria Claudia Alves Guimarães

mcaguima@unicamp.br
University of Campinas (Unicamp) (Brazylia)
https://orcid.org/0000-0001-9949-049X

Abstrakt

Celem tego artykułu jest omówienie zmian w tańcu scenicznym w Brazylii w ostatnich latach. Do początku XXI wieku praktykowany był głównie przez białych tancerzy z klasy średniej, ale od niedawna w większym stopniu uczestniczą w nim także Afro-Brazylijczycy i osoby ze środowisk mniej uprzywilejowanych społecznie pochodzące z obrzeży miast (periferia). Zdaniem autorki ta zmiana paradygmatu jest efektem polityki kulturalnej władz lokalnych, które począwszy od lat dziewięćdziesiątych starają się zapobiegać przemocy w dużych ośrodkach miejskich, zapewniając mieszkańcom rozrywkę i zajęcia artystyczne. Celem artykułu jest omówienie rosnącej obecności artystów i grup tanecznych poruszających kwestie etniczne i społeczne i rzucających wyzwanie hegemonicznym wartościom, uwzględniając efekty prowadzonej od dwudziestu lat polityki kulturalnej, a także procesy dekolonializacji w szerszej panoramie Ameryki Łacińskiej. Autorka odwołuje się do teorii społecznych związanych z dekolonizacją i marginalizowanymi społecznościami peryferii, sformułowanych między innymi przez Frantza Fanona, Miltona Santosa, Stuarta Halla, Boaventurę de Souza Santosa, Waltera Mignolo i Anibala Quijano.


Słowa kluczowe:

taniec współczesny, Brazylia, peryferie, dekolonializacja

Hall, Stuart. “Pensando a Diáspora (Reflexões Sobre a Terra no Exterior).” Translated by Adelaide La Guardia Resende. In Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, edited by Liv Sovik, 25–50. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2003.
  Google Scholar

Kiffer, Ana, and Adriana Pavlova. “A dança expandida de Lia Rodrigues: Uma experiência artística e política na favela Maré.” Repertório, no. 35 (2020): 185–207. https://doi.org/10.9771/r.v1i35.38561.
DOI: https://doi.org/10.9771/r.v1i35.38561   Google Scholar

Luz, Carmen. Interview by Claudia Ferreria and Heloísa Buarque de Holland. In A Nova Expressão das Mulheres da Periferia: Relatório da Pesquisa, 4–27.
  Google Scholar

Rio de Janeiro: Centro de Atividades Culturais, Econômicas e Sociais, 2009. http://www.memoriaemovimentossociais.com.br/sites/default/files/publicacao/a_nova_expressao_das_mulheres_da_periferia.pdf.
  Google Scholar

Mbembe, Achille. Necropolítica. Translated by Renata Santini. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
  Google Scholar

Mignolo, Walter. Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal, 2003.
  Google Scholar

Quijano, Anibal. “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.” In A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais—perspectivas latino-americanas, edited by Edgardo Lander, 107–130. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
  Google Scholar

Rubim, Antonio Albino Canelas. “Cultural Policies of the Lula Government.” Lusophone Journal Of Cultural Studies 1, no.1, (2013): 243–261. https://doi.org/10.21814/rlec.17.
DOI: https://doi.org/10.21814/rlec.17   Google Scholar

Santos, Boaventura de Souza. Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide. New York: Routledge, 2014.
  Google Scholar

Santos, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo; Razão e Emoção. 2nd edition. São Paulo: Hucitec, 1997.
  Google Scholar

Santos, Milton. Por uma outra Globalização. São Paulo: Record, 2000.
  Google Scholar


Opublikowane
2024-03-18

Cited By / Share

Alves Guimarães, M. C. (2024) „The Brazilian Contemporary Dance Scene of the Periferia”, Pamiętnik Teatralny, 73(1), s. 57–81. doi: 10.36744/pt.1623.

Autorzy

Maria Claudia Alves Guimarães 
mcaguima@unicamp.br
University of Campinas (Unicamp) Brazylia
https://orcid.org/0000-0001-9949-049X

Maria Claudia Alves Guimarães - profesor i badaczka w dziedzinie historii tańca, szczególnie w zakresie historii tańca współczesnego i historii tańca brazylijskiego. Uzyskała tytuł doktora sztuk performatywnych na Uniwersytecie w São Paulo (2003). Od listopada 2016 pracuje jako profesor w UNICAMP, a od 2018 na studiach podyplomowych w zakresie sztuk performatywnych w Unicamp, gdzie od maja 2021 jest koordynatorem tego programu.Statystyki

Abstract views: 96
PDF downloads: 70


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Maria Claudia Alves Guimarães

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.