Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego obrazy (nie)ostateczne

Szymon Wróbel

konteksty@ispan.pl
Wydział "Artes Liberales" UW i IFiS PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-2764-5648

Abstrakt

Prezentowany tekst jest swobodną interpretacją 32 montaży „wytworzonych” podczas letniego pobytu Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego w Kaliszu w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Omawianą serię kolaży autor nazywa Obrazami (nie)ostatecznymi. Autor stawia tezę, zgodnie z którą „maszyna montażowa” o nazwie „Althamer-Żmijewski” w sposób udany, ale i przewrotny, łączy pracę przy dwóch stołach. Jeden to „stół prosektoryjny” (table d’opération). Na tym stole rodzi się leksykon i encyklopedia świata współczesnego. To stół „sekcji zwłok” naszego świata. Drugi stół pozwala nam ujrzeć obraz-montaż w momencie narodzin. Przy tym stole pracuje „akuszerka życia” pozwalająca śledzić momenty rodne myśli, skurcze rzeczywistości, tj. obrazy w chwili ich wyłaniania się. Stół akuszerski nie jest stołem prosektoryjnym, ale jest „stołem porodowym” (table d’accouchement). Obie maszyny przyjaźnią się tak jak przyjaźni się Eros i Tanatos, życie i śmierć. Przy obu stołach jednak dokonuje się jeden i ten sam proces – rozpruwania i ponownego zszywania świata.


Słowa kluczowe:

Paweł Althamer, Artur Żmijewski, sztuka, antropologia

Agamben Giorgio, Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa: Wydawnictwo WAB 2010.
  Google Scholar

Agamben Giorgio, Pulcinella czyli Rozrywka dla dzieci, przeł. J. Ugniewska, Warszawa 2019.
  Google Scholar

Althamer Paweł, Żmijewski Artur. Pieśń ostateczna, Wydawnictwo: MOCAK 2020.
  Google Scholar

Bergson Henri, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, przeł. R. Weksler-Waszkinel, Kraków: Zielona Sowa 2007.
  Google Scholar

Buckminster Fuller Richard, Instrukcja sterowania statkiem kosmicznym Ziemia, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2019.
  Google Scholar

Carrouges Michael, Machiny kawalerskie Alfreda Jarry, przeł. J. Gondowicz, [w:] "Literatura na świecie" 8/9 1997, s. 175-187.
  Google Scholar

Darwin Karol, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli O utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, przeł. Szymon Dickstein i Józef Nusbaum, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014.
  Google Scholar

Deleuze Gilles, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa: Wydawnictwo KR 1997.
  Google Scholar

Foucault Michel, Raymon Roussel, przeł. G. Wilczyński, Warszawa: Wydawnictwo KR 2001.
  Google Scholar

Jacob François, Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973.
  Google Scholar

Kracauer Siegfried, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2008.
  Google Scholar

Marks Karol, Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody, przeł. I. Krońska, Książka i Wiedza 1966.
  Google Scholar

Pasolini Pier Paolo, Pilades, Calderon, przeł. E. Bal, Kraków: Panga Pank 2007.
  Google Scholar

Piketty Thomas, Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015.
  Google Scholar

Žižek Slavoj, Hegel i mózg podłączony, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa: Wydawnictwie Krytyki Politycznej 2021.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-02-28

Cited By / Share

Wróbel, S. (2024) „Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego obrazy (nie)ostateczne ”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 250–260. doi: 10.36744/k.2303.

Autorzy

Szymon Wróbel 
konteksty@ispan.pl
Wydział "Artes Liberales" UW i IFiS PAN Polska
https://orcid.org/0000-0002-2764-5648

Szymon Wróbel – profesor filozofii na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w IFiS PAN. Jest autorem licznych książek i artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, ostatnia to Filozof i terytorium poświęcona Warszawskiej Szkole Historyków Idei (2016). Pod jego redakcją, przy współpracy Krzysztofa Skoniecznego, ukazały się po angielsku dwie książki: Atheism Revisited. Rethinking Modernity and Inventing New Modes of Life (2020) oraz Living and Thinking in the Post-Digital World (2021). Obecnie jest kierownikiem Laboratorium Technohumanistyki na Wydziale Artes Liberales, gdzie od kilku lat realizuje projekt Technology and Socialization – Techno-Humanities Lab Research Project.Statystyki

Abstract views: 21
PDF downloads: 14