Raport z przeciwdziałania entropii

(Wn / Ma - notatki z SchulzFestu w Lublinie)

Agnieszka Giszterowicz

konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja autorskiego raportu z przeciwdziałania entropii (ECR), który stanowią notatki sporządzone zgodnie z regułą równowagi bilansowej (w układzie Wn-Ma) przy użyciu 3-kolumnowych kart kontowych, jego naukowe uzasadnienie oraz możliwości aplikacyjne.


Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, księgowość, antropologia

Dobija Mieczysław, Renkas Jurij, How the Inclusion of Thermodynamic Principles Recovers Economic Sciences, „International Journal of Accounting and Economics Studies” 2021, t. 9, nr 2, s. 21-31.
DOI: https://doi.org/10.14419/ijaes.v9i2.31608   Google Scholar

Dobija Mieczysław, Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. Sławomir Sojak, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1996, nr 467, s. 5-18.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Renkas Jurij, Czy rachunkowość jest nauką naturalną? „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2021, t.45, nr 1, s. 9-30.
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8348   Google Scholar

Dobija Mieczysław, Sumeryjskie me i babilońskie tabliczki przeznaczenia jako źródło wiedzy rachmistrza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, nr 86(142), s. 75-94.
DOI: https://doi.org/10.5604/16414381.1198979   Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Entropy Counteracting Report Revealed In The Artwork – presentation and speech, International Association for the Integration of Science and Engineering (IAISAE), https://iaisae.org/index.php/abstract/t22-139/, dostęp: 07.03.2023.
  Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Pomiędzy sztuką i nauką. Rachunkowość integrująca, [w:] Na pograniczach. Ekonomia i polityka, red. Piotr Frączek, Jolanta K. Karolczuk, Polskie Towarzystwo Historyczne, PWSZ w Sanoku, Sanok 2019, s. 57-67.
  Google Scholar

Haupt Zygmunt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, opr. Aleksander Madyda, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, s. 21.
  Google Scholar

Hugo Victor, Nędznicy, przeł. Biblioteka Arcydzieł Literatury - 1931, MG, Warszawa 2018.
  Google Scholar

International Association for the Integration of Science and Engineering (IAISAE), About Thermodynamics 2.0, https://iaisae.org/index.php/about-ict20/, dostęp: 07.03.2023.
  Google Scholar

Kurek Bartosz, Dobija Mieczysław, Scientific provenance of accounting, „International Journal of Accounting and Economics Studies” 2013, nr 1(2), s. 16-24.
DOI: https://doi.org/10.14419/ijaes.v1i2.1054   Google Scholar

Mazur Marian, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, źródło: http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter1976-ocr.pdfS. 158-159, dostęp: 08.03.2023.
  Google Scholar

Meniok Wiera, „Bezimienna i kosmiczna” mapa Drohobycza według Brunona Schulza. Itinerarium, „Konteksty” 2019, nr 1-2, s. 474-477.
  Google Scholar

Polska Agencja Prasowa, Zastępca mera Mariupola: już teraz zdajemy sobie sprawę, że to będzie miasto zbudowane od nowa, rozmawiał: Dmytro Meniok, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1541486%2Czastepca-mera-mariupola-juz- teraz-zdajemy-sobie-sprawe-ze-bedzie-miasto, dostęp: 26.02.2023.
  Google Scholar

Próchniak Paweł, Doznanie otchłani. Endorfinowy haj i poezja, „Konteksty” 2022, nr 1-2, s. 258-260.
  Google Scholar

Próchniak Paweł, Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, Pasaże, Kraków 2016.
  Google Scholar

Ruszar Józef M., Księgowa uczciwość opisu świata. O wielkiej metaforze magistra ekonomii Zbigniewa Herberta, „Konteksty Kultury” 2016, nr 13, s. 20-38.
  Google Scholar

Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opr. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
  Google Scholar

Sebald W.G., Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Ossolineum, Wrocław 2019.
  Google Scholar

Sheldrake Rupert, Nauka – wyzwolenie z dogmatów, Wydawnictwo Manendra, Wrocław 2015.
  Google Scholar

Sherrington Charles, Man on his Nature, Cambridge At The University Press, Cambridge 1940, s. 264-265, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.188837, dostęp: 14.03.2023.
  Google Scholar

Sherrington Charles, Adrian Edgar, Pawłow Iwan, Mózg i jego mechanizm, przeł. Jerzy Konorski, Stefan Miller, Czytelnik, Wrocław 1945.
  Google Scholar

Skrzypek Daisy M., Skrzypek Ewa, Psychoterapeutyczne funkcje tatuażu, „Kosmetologia estetyczna” 2017, t. 6, nr 5, s. 509-512.
  Google Scholar

Stanton Andrew, reż., WALL•E, Pixar 2008.
  Google Scholar

Wohlleben Peter, Duchowe życie zwierząt, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2022.
  Google Scholar

Wohlleben Peter, Sekretne życie drzew, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2021.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Giszterowicz, A. (2023) „Raport z przeciwdziałania entropii: (Wn / Ma - notatki z SchulzFestu w Lublinie)”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 279–283. doi: 10.36744/k.1605.

Autorzy

Agnieszka Giszterowicz 
konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Polska
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Agnieszka Giszterowicz – designer-manager, adiunktka w Zakładzie Rachunkowości KAAFM, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydziału Media, Arts & Design na University of Bedfordshire (Anglia), otrzymała dyplom C&G Regent Academy of Fine Arts w Londynie. Autorka kilkudziesięciu projektów artystycznych, kilkunastu artykułów naukowych z pogranicza dyscyplin i kilkudziesięciu opracowań z dziedziny rachunkowości i finansówStatystyki

Abstract views: 34
PDF downloads: 5