„Wszystko to pięknie, drogi przyjacielu, ale wróćmy do rzeczywistości“

Mówmy o księgowości

Agnieszka Giszterowicz

konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest księgowości objawionej w dylogii B. Schulza. Autorka – teoretyk rachunkowości – wykorzystuje metodę wywiadu bezpośredniego, rozmawia z praktykiem-ekspertem, aby odpowiedzieć na pytania o księgowość i tezy sformułowane podczas lektury Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą.


Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, księgowość, antropologia

Bejan Adrian, Time and Beauty, Why Time Flies and Beauty Never Dies, World Scientific 2022, https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/12506#t=aboutBook, dostęp: 28.02.2023
DOI: https://doi.org/10.1142/12506   Google Scholar

Galeria Zdzisława Beksińskiego, Muzeum Historyczne w Sanoku, http://muzeum.sanok.pl/pl/zbiory/zdzislaw-beksinski/malarstwo, dostęp: 28.02.2023.
  Google Scholar

Geijsbeek John B., Ancient Double-entry Bookkeeping. Lucas Pacioli’s Treatise (A.D. 1494 – the earliest known writer on bookkeeping), https://archive.org/details/ancientdoubleent00geijuoft, dostęp: 23.02.2023
  Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Brand vs. institutional memory, [w:] Knowledge – Economy – Society. Strategies, Concepts and Instruments of Management, red. Renata Oczkowska, Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Cracow University of Economics, Kraków 2016, s. 61-72.
  Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Mistrz księgowości. Mistrz Designu. Wprowadzenie, „Acta Schulziana. Muzeum Pokój Brunona Schulza – Drohobycz”, t. 7, artykuł przyjęty do publikacji.
  Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Ścieżki poznania schulzowskiej rachunkowości, „Konteksty” 2019, nr 1-2(324-325), s. 182-193.
  Google Scholar

Guerrero Marciano, Domestic partnership of genious, https://ezinearticles.com/?Luca-Pacioli-and-Leonardo-DaVinci---Domestic-Partnership-of-Genius&id=1376808, dostęp: 28.02.2023.
  Google Scholar

Ijiri Yuji, The Beauty of Double-Entry Bookkeeping and its Impact on the Nature of Accounting Information, „Economic Notes”, t. 22, nr 2/1993, s. 265–285.
  Google Scholar

Konecki Krzysztof T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
  Google Scholar

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010.
  Google Scholar

Lambert Ludwik, Honoré de Balzac, Avia-Artis, Warszawa 2020.
  Google Scholar

Mazur Marian, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
  Google Scholar

Muzeum Magicznego Realizmu, http://ochorowiczowka.pl/, dostęp: 28.02.2023.
  Google Scholar

Pastuszak Magdalena, Zrozumieć kreatywność, PJATK, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Próchniak Paweł, Naturalna oddychacja (ćwiczenia z respirologii poetyckiej), „Konteksty” 2022, nr 1-2, s. 31-34.
  Google Scholar

Schmandt - Basserat Denise, Jak powstało pismo, Agade, Warszawa 2007.
  Google Scholar

Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opr. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
  Google Scholar

Sojak Sławomir, Kowalska Monika, Księgowość podwójna według Paciolego i jego europejskich naśladowców z XVI i XVII wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 83(139), nr 139, s. 183-205.
DOI: https://doi.org/10.5604/16414381.1155250   Google Scholar

Vita, Dynasty, https://www.youtube.com/watch?v=eE2i40GhXSs, dostęp: 28.02.2023.
  Google Scholar

Żadan Serhij, Drohobycz, przeł. Jacek Podsiadło, PIW, Warszawa 2018.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Giszterowicz, A. (2023) „„Wszystko to pięknie, drogi przyjacielu, ale wróćmy do rzeczywistości“ : Mówmy o księgowości”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 273–278. doi: 10.36744/k.1604.

Autorzy

Agnieszka Giszterowicz 
konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Polska
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Agnieszka Giszterowicz – designer-manager, adiunktka w Zakładzie Rachunkowości KAAFM, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydziału Media, Arts & Design na University of Bedfordshire (Anglia), otrzymała dyplom C&G Regent Academy of Fine Arts w Londynie. Autorka kilkudziesięciu projektów artystycznych, kilkunastu artykułów naukowych z pogranicza dyscyplin i kilkudziesięciu opracowań z dziedziny rachunkowości i finansów.Statystyki

Abstract views: 17
PDF downloads: 4