Kapitał wdzięczności

Wdzięczność w układzie Wn-Ma Wdzięczność jako kategoria ekonomiczna

Agnieszka Giszterowicz

konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Abstrakt

Autorka podejmuje próbę ujęcia wdzięczności w zapisie księgowym oraz pragnie przedstawić wdzięczność jako przedmiot rachunku ekonomicznego. Celem jest odpowiedź na pytania: czy płaca jest w stanie wyrazić wdzięczność? kiedy płaca staje się wynagrodzeniem? oraz czy wdzięczność jest kategorią ekonomiczną? Podstawę teoretyczną rozważań i formułowania hipotez stanowi naukowa teoria kapitału i wypracowany na jej gruncie model kapitału ludzkiego.Adamczyk Wacław, red. Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
  Google Scholar

Dobija Dorota, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Dobija Dorota, O naturze kapitału, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, nr 17(73), s. 5-27.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2004, nr 4, s. 27-43.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2005.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Stała ekonomiczna jako miernik naturalnego potencjału wzrostu, „Master of Business Administration Central Europe” 2009, nr 6(17), s. 42-53.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, UEk, Kraków 2011.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Sumeryjskie me i babilońskie tabliczki przeznaczenia jako źródło wiedzy rachmistrza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, nr 86(142), s. 75-94.
DOI: https://doi.org/10.5604/16414381.1198979   Google Scholar

Dobija Mieczysław, Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 52, s. 21-42.
DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.2   Google Scholar

Dobija Mieczysław, Postrzeganie kapitału ludzkiego w kontekście entropii i egzergii, [w:] Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo. Dylematy i Metamorfozy Współczesnego Zarządzania, red. Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek, INE PAN, Warszawa 2021, s. 179-190.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Zasada dualizmu i termodynamiczne podstawy rachunkowości, [w:] Rachunkowość z zarządzaniu. Historia i współczesność, red. Dariusz Fatuła, Barbara Oliwkiewicz, Oficyna Wydawnicza KAAFM, Kraków 2021, s. 13-49.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Kurek Bartosz, Istota pracy w fizyce i rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 796, s. 33-45.
  Google Scholar

Dobija Mieczysław, Woźniak Michał G., Gospodarka Polski 1918-2018, tom 2, PWN, Warszawa 2019.
  Google Scholar

Giszterowicz Agnieszka, Crativity – identification and meaasurement, [w:] Knowledge – Economy - Society. Management In The Face Of Contemporary Challenges and Dilemmas, red. Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of The Cracow University of Economics, Kraków 2017, s. 163-173.
  Google Scholar

Kozioł Wojciech, Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W obliczu regionalizacji i globalizacji” 2006, nr 10, s. 529-539.
  Google Scholar

Kozioł Wojciech, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki” 2010, nr 16, s. 280-290.
  Google Scholar

Kurek Bartosz, Dobija Mieczysław, Scientific provenance of accounting, „International Journal of Accounting and Economics Studies” 2013, nr 1(2), s. 16-24.
DOI: https://doi.org/10.14419/ijaes.v1i2.1054   Google Scholar

Kurek Bartosz, Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia” 2009, nr 20, s. 293-304.
  Google Scholar

Kurek Bartosz, Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonania pracy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 829, s. 89-101.
  Google Scholar

Kurek Bartosz, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, UEk, Kraków 2011.
  Google Scholar

Renkas Jurij, Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy, rozprawa doktorska, UEk, Kraków 2014.
  Google Scholar

Renkas Jurij, Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 341, s. 300-315.
  Google Scholar

Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opr. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Giszterowicz, A. (2023) „Kapitał wdzięczności: Wdzięczność w układzie Wn-Ma Wdzięczność jako kategoria ekonomiczna ”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 25–31. doi: 10.36744/k.1603.

Autorzy

Agnieszka Giszterowicz 
konteksty@ispan.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Polska
https://orcid.org/0000-0003-3900-6795

Agnieszka Giszterowicz – designer-manager, adiunktka w  Zakładzie Rachunkowości KAAFM, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydziału Media, Arts & Design na University of Bedfordshire (Anglia), otrzymała dyplom C&G Regent Academy of Fine Arts w Londynie. Autorka kilkudziesięciu projektów artystycznych, kilkunastu artykułów naukowych z pogranicza dyscyplin i kilkudziesięciu opracowań z dziedziny rachunkowości i finansów.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 13