Sytuacja się zmieniła. O sztuce współczesnej w Europie Środkowo-Wschodniej inaczej


Abstrakt

Recenzja ksiązki Andrzeja Szczerskiego, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2018.  


Słowa kluczowe

Andrzej Szczerski; Piotr Piotrowski; Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku


Źródło finansowania

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk


After Piotr Piotrowski. Art, democracy and friendship, redakcja Agata Jakubowska, Magdalena Radomska, tłumaczenie Wojciech Szatkowski, Ewa Kanigowska-Gedroyć, Marcin Wawrzyńczak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Considine, Liam. “Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire.” Tate Papers, nr 24 (2015), https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-pop-art-and-the-atelier-populaire

Images en lutte. La culture visuelle de l’extrême-gauche en France (1968–1974), Palais des Beaux-Arts, 21 II – 20 V 2018, redakcja Philippe Artières, Éric de Chassey. Paris: Palais des Beaux-Arts, 2018.

Laclau, Ernesto. Mouffe, Chantal. Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, tłumaczenie Sławomir Królak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2007.

Markowska, Anna. Dwa przełomy. Sztuka po 1955 i 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Paweł Marek Mrowiński, Daniel Przastek. “Scenografia liturgii. Estetyka pielgrzymek Jana Pawła II do Polski (1979–2002) i jej wymiar społeczno-polityczny.” W W labiryncie przestrzeni i obrazów, redakcja Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński, 552–581. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2020.

Osęka, Andrzej. “Za czym jestem?” W Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955–1970, 326–334. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1971.

“Pisanie równoległe. Z Andą Rottenberg rozmawiają Kasia Redzisz i Karol Sienkiewicz.” W Anda Rottenberg, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80., 366–392. Warszawa: Open Art Projects, 2009.

Piotrowski, Piotr. Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie. Poznań: Rebis, 2010.

Piotrowski, Piotr. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989. Poznań: Rebis, 2005.

Piotrowski, Piotr. Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej. Poznań: Rebis, 2018.

Piotrowski, Piotr. “O horyzontalnej historii sztuki.” Artium Quaestiones, nr 20, (2009): 59–73.

Piotrowski, Piotr. Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji. Kraków: Universitas, 2007.

Piotrowski, Piotr. Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku. Poznań: Rebis, 1999.

Daniel Przastek, Paweł Mrowiński. “Scenografia liturgii. Kontekst społeczno-polityczny ołtarzy papieskich.” W Papieskie pielgrzymki w PRL, redakcja Wojciech Polak, Jakub Kufla, Przemysław Ruchlewski, 393–418. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2019.

Szczerski, Andrzej. Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku. Kraków: DodoEditor, 2015.

Szczerski, Andrzej. Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2018.

The «Third Text» Reader on Art, Culture and Theory, redakcja Rasheed Araeen, Sean Cubitt, Ziauddin Sardar. London: Continuum, 2002.

Włodarczyk, Wojciech. “Kiedy zaczęło się «dzisiaj»? O źródłach sztuki polskiej lat dziewięćdziesiątych.” W Sztuka dzisiaj, redakcja Maria Poprzęcka, 27–39. Warszawa: SHS, 2002.

Zbrzeźniak, Urszula. “Demokracja radykalna.” Filo-Sofija 35, no 4 (2016): 61–70.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-26


Maksymczak, M. (2021). Sytuacja się zmieniła. O sztuce współczesnej w Europie Środkowo-Wschodniej inaczej. Biuletyn Historii Sztuki, 83(1), 189-204. https://doi.org/10.36744/bhs.900

Marek Maksymczak 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0577-0456Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.