Najnowsze badania nad środowiskiem złotników warszawskich w XIX wieku

Michał Myśliński


Kraków, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5977-2142

Abstrakt

Recenzja dwóch książek Ryszarda Bobrowa: "Złotnicy i jublilerzy prowincji Królestwa Polskiego" (2017) i "Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX wieku" (2018).

Instytucje finansujące

Instytut Sztuki PAN

Słowa kluczowe:

złotnicy, Warszawa, XIX wiek

Bobrow Ryszard, „Cechowanie sreber warszawskich w XVIII-XX wieku”, [w:] Warszawskie srebra i platery w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, oprac. Zofia Samosiuk-Zaremba, Płock 1996.
  Google Scholar

Bobrow Ryszard, Srebra warszawskie 1851-1939. Część pierwsza: srebra ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie; Część druga: srebra ze zbiorów muzeów polskich, kościelnych i prywatnych, Warszawa 1997.
  Google Scholar

Bobrow Ryszard, Srebra warszawskie XVIII i 1. połowy XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1991.
  Google Scholar

Gradowski Michał, „Znaki złotnicze na wyrobach warszawskich XIX wieku”, Biuletyn Historii Sztuki, XXI: 1969, nr 2.
  Google Scholar

Gradowski Michał, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach, Warszawa 1994.
  Google Scholar

Kopydłowski Bogdan, „Uwagi o złotnictwie warszawskim okresu Oświecenia”, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, II: 1957.
  Google Scholar

Lileyko Halina, „Złotnictwo warszawskie od schyłku XVIII w. do około 1831 r.”, [w:] Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. Barbara Grochulska, Witold Pruss, Warszawa 1983.
  Google Scholar

Lileyko Halina, Srebra warszawskie w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawa 1979.
  Google Scholar

Myszkówna Halina, Srebra warszawskie XVIII i XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego, Warszawa 1973.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-30

Cited By / Share