Jacek Kriegseisen, „Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku”, Gdańsk 2021

Michał Myśliński

michal.myslinski@ispan.pl
Kraków, Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5977-2142

Abstrakt

 Pobierz


Opublikowane
2022-11-30

Cited By / Share

Myśliński, M. (2022). Jacek Kriegseisen, „Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku”, Gdańsk 2021. Biuletyn Historii Sztuki, 84(3), 660–664. https://doi.org/10.36744/bhs.1221

Autorzy

Michał Myśliński 
michal.myslinski@ispan.pl
Kraków, Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0001-5977-2142

Statystyki

Abstract views: 74
PDF downloads: 40


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Michał Myśliński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.