Siedemnastowieczne listwowe dekoracje sklepienne w Polsce i ich europejski kontekst

artykuł recenzowany

Piotr Krasny


Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8726-1200

Michał Kurzej

michal.kurzej@gmail.com
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1786-8650

Abstrakt

 W starszej literaturze panowało przekonanie, że sztukateryjna dekoracja sklepień z początku XVII w., stosowana głównie na Lubelszczyźnie, jest przejawem rodzimych tendencji artystycznych. Z czasem dostrzeżono występowanie takiego rozwiązania poza granicami państwa polsko-litewskiego, nie zwrócono jednak uwagi na jego genezę, której można doszukiwać się w budowlach wznoszonych przez Rafaela i jego współpracowników. Wydaje się, że moda na takie dekoracje wynikała z ich skojarzenia ze sztuką antyczną, dzięki któremu szybko stały się one popularne w państwach południowoniemieckich i Królestwie Czeskim. Przy obecnym stanie badań nie da się wskazać, skąd konkretnie pochodzi taka formuła dekoracji architektonicznej i jak dotarła na ziemie Rzeczypospolitej. Można jednak powiedzieć, że nie był to rodzimy wynalazek, lecz rozwiązanie, którego zastosowanie świadczyło o świadomości tendencji występujących w architekturze europejskiej.

 


Słowa kluczowe:

sztukaterie, listwowe dekoracje sklepienne, architektura nowożytna, renesans, architektura XVII w.

Agosti, Barbara. Giorgio Vasari. Luoghi e tempi delle Vite. Milano: Officila Libraria, 2016.
  Google Scholar

Artoni, Paola, i Giulia Marocchi. „I recuperati ambienti di Palazzo Te in Mantova. Tracce per una storia dei restauri”. W: Storia e cultura del restauro in Lombardia. Esiti di un biennio di lavoro in archivi storici, 141–187. Saonara: Associazione Giovanni Secco Suardo, 2009.
  Google Scholar

Askew, Pamela. „Perino del Vaga’s Decorations for the Palazzo Doria, Genoa”. The Burlington Magazine 98, nr 535 (1956): 46–51.
  Google Scholar

Baldissin Molli, Giovanna. „«Una pelle come un marmo». La riscoperta della tecnica dello stucco nella trattatistica rinesciamentale con particolare riguardo all’area veneta”. Bollettino del Museo Civico di Padova 78 (1998): 93–101.
  Google Scholar

Baldissini, Simone, Howard Burns, i Christiane Denker Nesselrath. „Villa Madama”. W: Rafaello nato architetto, redakcja Guido Beltramini, Howard Burns, Arnold Nesselrath, 190–199. Roma: Officina Libraria, Centro Intrnazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2023.
  Google Scholar

Baranowska, Zofia, i Hanna Sygietyńska. „Rynek zamojski w XVII wieku”. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 12, nr 1 (1967): 51–73.
  Google Scholar

Bartoletti, Daniella, Gianluigi Colalucci, i Annamaria Spiazzi. „La decoratione e il restauro della Loggia i dell’Odéo Coraro a Padova”. W: Passaggi a nord–est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, technica e restauro, redakcja Laura del Prà, Luciana Giacomelli, Andrea Spiriti, 87–111. Trento: Provincia Autonoma di Trento, 2011.
  Google Scholar

Beltramini, Maria. Zuan de Udene Furlano. Giovanni da Udine tra Rafaello e Michelangelo. Udine: Fondazione Friuli, 2020.
  Google Scholar

Beluzzi, Amedeo, i Kurt Forster. „Palazzo Te”. W: Giulio Romano, redakcja Sergio Polano, 317–335. Milano: Electa, 2001.
  Google Scholar

Bentivoglio, Enzo. „Capella Chigi, Rom”. W: Raffael. Das architektonische Werk, redakcja Christoph Luitpold Frommel, Stefano Ray, Bruno Tafuri, 124–142. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1987.
  Google Scholar

Bernatowicz, Tadeusz. „Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII wieku”. W: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVII w., redakcja Jerzy Lileyko, 15–36. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002.
  Google Scholar

Blaschke, Kinga. Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki. Kraków: Dodo Editor, 2010.
  Google Scholar

Bonavita, Andrea. Villa Trivulzio alle sorgenti di Salone. Milano: Scalpendi, 2020.
  Google Scholar

Brown, Baldwin. „Prefatory Note”. W: Giorgio Vasari, On Technique, 1–39. Tłumaczenie Louisa Maclehose. London: Dent, 2012.
  Google Scholar

Brunetti, Marco. Nero’s Domus Aurea. Reconstruction and Reception of the Vlota Dorata. Cinisello Balsamo– Milano: Slivana Editoriale, 2022.
  Google Scholar

Buccaro, Alfredo, i Raffaele Ruggiero. San Giovanni Maggiore. Architettura e arte alle porte della Napoli antica. Napoli: Frederico II University Press, 2016.
  Google Scholar

‌Custoza, Gian Camillo. Giovanni da Udine. La tecnica della decorazione a stucco „alla romana” a Friuli del XVI secolo. Pasian di Frato: Campanotto, 1996.
  Google Scholar

Dacos, Nicole. „Per la storia delle grottesche. La riscoperta della Domus Aurea”. Bollettino d’Arte 51, nr 1–2 (1966): 43–49.
  Google Scholar

D’Alessio, Alessandro. „Domus Aurea. Storia architettura e vista del monumento”. W: Rafaello e la Domus Aurea. Invenzione delle grotesche, redakcja Vincenzo Farinella, Alfonsina Russo, 21–53. Roma: Electa, 2020.
  Google Scholar

Davidson, Bernice. „The Decoration of the Sala Regia under Pope Paul III”. The Art Bulletin 58, nr 3 (1976): 395–423.
DOI: https://doi.org/10.1080/00043079.1976.10787308   Google Scholar

Dettloff, Paweł. „Kościół dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań. Chronologia budowy i problem autorstwa”. Biuletyn Historii Sztuki 77, nr 1 (2015): 37–66.
  Google Scholar

Dickerson, Claude Douglas III. „Camillo Mariani and the Nobility of Stucco”. W: Making and Moving Sculpture in Early Modern Italy, redakcja Kelley Helmstuttler Di Pio, 135–166. London: Routledge, 2015.
  Google Scholar

Elet, Yvonne. Architectural Invention in Renaissance Rome. Artists, Humanistes and Planning of Raphael’s Villa Madama. Cambridge: Cambrige University Press, 2018.
DOI: https://doi.org/10.1017/9781316418161   Google Scholar

Extremann, Grégoiré, i Jana Zapletalová. „The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio in Rome, and Giovanni Maria Stella”. Umění 70, nr 4 (2022): 366–382.
DOI: https://doi.org/10.54759/ART-2022-0402   Google Scholar

Eysymontt, Krzysztof. Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku. Wrocław: Muzeum Architektury, 2010.
  Google Scholar

Farinella, Vincenzo. „«Anche Rafaello Dormi»? La scoperta delle Grotesche, la consacrazione rafaellesca (e quaelche sua consequenza)”. W: Rafaello e la Domus Aurea. Invenzione delle grotesche, redakcja Vincenzo Farinella, Alfonsina Russo, 107–135. Roma: Electa, 2020.
  Google Scholar

Felmayer, Johanna. „Der Hofgoldschmied Anton Ort und sein Hauptwerk in der Silberner Kapelle”. Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum 54 (1974): 101–140.
  Google Scholar

Fiedler, Petr. „Renaissancearchitektur”. W: Kunst in Tirol, t. 1: Von den Anfängen bis zur Renaissance, redakcja Paul Neredi-Rainer, Lukas Madersbacher, 571–594. Innsbruck: Tyrolia, 2007.
  Google Scholar

Finocchi Ghersi, Lorenzo. Alessandro Vittoria decoratore e scultore (1525–1608). Venezia: Scripta Edizioni, 2020. Forster, Kurt. „Il Palazzo di Landshut”. W: Giulio Romano, redakcja Sergio Polano, 512–515. Milano: Electa, 2001.
  Google Scholar

Frisoni, Fiorella. „Gli affreschi di Paolo da Caylina e di Romanino”. W: San Salvatore – Santa Giulia a Brescia, redakcja Renata Stradiotti, 211–217. Milano: Skira, 2001.
  Google Scholar

Frommel, Christoph Luitpold. „Die Villa Madama. Rom”. W: Raffael. Das architektonische Werk, redakcja Christopher Luitpold Frommel, Stefano Ray, Bruno Tafuri, 311–355. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1987.
  Google Scholar

Frommel, Christoph Luitpold. „Le opere romane di Giulio”. W: Giulio Romano, redakcja Sergio Polano, 97–134. Milano: Electa, 2001.
  Google Scholar

Furlotti, Barbara, i Guido Rebecchini. The Art of Mantua. Power and Patronage in the Renaissance. Tłumaczenie Lawrence Jenkens. Los Angeles: Getty Publications, 2008.
  Google Scholar

Giacomelli, Luciana. „«D’a lasciar di stucco». Fortuna dell’arte plastica in Trentino”. W: Passaggi a nord–est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, technica e restauro, redakcja Laura del Prà, Luciana Giacomelli, Andrea Spiriti, 13–50. Trento: Provincia Autonoma di Trento, 2011.
  Google Scholar

Giess, Harald. „Das ehemalige Kloster Prüll. Überlegung zum denkmalpflegerischen Konzept der jüngsten Instandsetzungsmaßnahmen”. W: 1000 Jahre Kultur in Karthaus­Prüll. Geschichte unf Forschung von den Toren Regensburgs, 95–104. Regensburg: Pustet, 1997.
  Google Scholar

de Girolami Cheney, Liana. „Giorgio Vasari’s Celestial Utopia of Whimsy and Joy: Constellations, Zodiac Signs, and Grotesques”. Cultural and Religious Studies 7, nr 3 (2019): 111–141.
DOI: https://doi.org/10.17265/2328-2177/2019.03.001   Google Scholar

de Girolami Cheney, Liana. „Vasari and Naples: the Montolivetan Order”. W: Parthenope’s Splendour. Art of the Golden Age in Naples, redakcja Jeanne Chenault Porter, Suzan Scott, 48–125. University Park: Pennsylvania State University, 1993.
  Google Scholar

Golonka, Jan. Ołtarz jasnogórskiej Bogurodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy i retabulum. Jasna Góra: Wydawnictwo OO. Paulinów, 1996.
  Google Scholar

Goy, Richard. Building Renaissance Venice. Patrons, Architects and Buildings. New Haven–London: Yale University Press, 2006.
  Google Scholar

Hausenblasová, Jaroslava. „Císař a kral Ferdinand I. a arcivévoda Fardinand Tyrolský v Čechach”. W: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Jaroslava Hausenblasová, Sylva Dobalová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, 19–39. Praha: Artefactum. Nakladatelství Ústavu Dějin Umění, 2014.
  Google Scholar

Hausenblasová, Jaroslava. „Stavební vývoj letohrádku Hvězda – písemné prameny a jejich interpretace”. W: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Jaroslava Hausenblasová, Sylva Dobalová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, 52–65. Praha: Artefactum. Nakladatelství Ústavu Dějin Umění, 2014.
  Google Scholar

Hečková, Petra. „Štuky v římské antice”. W: Pavel Waisser, Jana Waisserová, Renata Tišlová, Petra Hečková, Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování, 23–45. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2020.
  Google Scholar

Hirst, Michael. „Perino del Vaga and His Circle”. The Burlington Magazine 108, nr 761 (1966): 398–405.
  Google Scholar

Hojer, Gerhard. „Illicitum non sperandum. Eine nach Landshut zurückgekehrte Allegorie des Hermann Posthumus. Mit einem Exkurs über Architektur und Dekoration des Bischofspalastes in Trient”. W: Der Italienische Bau. Materialen und Untersuchungen zur Stadtresidenz Landshut, redakcja Gerhard Hojer, 173–200. Landshut: Arcos, 1994.
  Google Scholar

Jakimowicz, Teresa. „Ład kosmosu, ład państwa, ład miasta. Dekoracja sklepienia Sali Renesansowej ratusza”. Kronika Miasta Poznania 72, nr 2 (2004): 81–98.
  Google Scholar

Jakimowicz, Teresa. „Rezydencja w Polsce w w. XVI. Stan i potrzeby badań”. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 24, nr 4 (1979): 311–337.
  Google Scholar

Kalina, Pavel. Praha 1437–1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře. Praha: Libri, 2011.
  Google Scholar

Kałamajska-Saeed, Maria. „Refleksje kodeńskie”. W: Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, redakcja Magdalena Piwocka, Dariusz Nowacki, 147–152. Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1998.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600. Manno: Ticino Management Sa Edizioni Arte e Storia, 2002.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. Tomasz Poncino (ok. 1590–1659). Architekt Pałacu Kieleckiego. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2002.
  Google Scholar

Kłosowski, Stanisław. Włoscy architekci i muratorzy z Piuro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. Warszawa: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2021.
  Google Scholar

Kondraciuk, Piotr. Śladami renesansu lubelskiego. Zamość: Muzeum Zamojskie, 2011.
  Google Scholar

Kovařík, Zdeněk, Zdeňka Míchalová, i Renata Tišlová. „Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko–moravsko–rakouského pomezí”. Zprávy památkové péče 80, nr 3–4 (2020): 313–329.
DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2020.3.08   Google Scholar

Kowalczyk, Jerzy. Kolegiata w Zamościu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
  Google Scholar

Kowalczyk, Jerzy. „Kościół pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko w renesansowej architekturze Lubelszczyzny”. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 2, z. 2 (1957): 127–144.
  Google Scholar

Kowalczyk, Jerzy. Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
  Google Scholar

Krasny, Piotr. „«Jestem katolikiem a nie papistą». Świadomość konfesyjna fundatorów a problem prowincjonalizmu architektury sakralnej w Europie środkowej około roku 1600”. W: Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki, redakcja Piotr Gryglewski, Krzysztof Stefański, Robert Wróbel, 69–87. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
  Google Scholar

Krasny, Piotr. „Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architekturą mazowiecką”. Biuletyn Historii Sztuki 57, nr 3–4 (1995): 271–282.
  Google Scholar

Krčálová, Jarmila. „Ke genesi štukové výzdoby letohrádku Hvězda”. Uméni 21, nr 5 (1973): 407–414.
  Google Scholar

Krummholz, Martin. „Štuk a architektura v Čechách”. W: Barokní architektura v Čechách, redakcja Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík, 641–652. Praha: Karolinum, 2015.
  Google Scholar

Kuczman, Kazimierz. „Przełom wawelski”. W: Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, grudzień 1993, 33–62. Warszawa: Arx Regia, 1994.
  Google Scholar

Kunkel, Robert. „Jan Baptysta Wenecjanin, budowniczy i obywatel płocki”. Biuletyn Historii Sztuki 45, nr 1 (1983): 25–48.
  Google Scholar

Kurzej, Michał. „The Collegiate Church in Zamość in the Context of European Architecture”. W: Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa, redakcja Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, 169–186. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
  Google Scholar

Kurzej, Michał. Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich. Kraków: Dodo Editor, 2009.
  Google Scholar

Kurzej, Michał. Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce. Kraków: Dodo Editor, 2012.
  Google Scholar

Lieb, Norbert, i Franz Dieth. Die Vorarlberger Barockbaumeister. Regensburg: Schnell & Steiner, 1976.
  Google Scholar

L’Occaso, Stefano. Giulio Romano „universale”. Soluzioni decorative. Fortuna delle invenzioni. Collaboratori e allievi. Mantova: Il Rio, 2019.
  Google Scholar

Leone de Castris, Pierluigi. „Napoli 1544. Vasari e Monteolivetto”. Bollettino d’Arte 66, nr 3 (1981): ‌59–88.
  Google Scholar

Lovinio, Orazio. „Appunti per una storia. Delle grotesche nella pittura a Neapoli e nel Meridione d’Italia”. W: Rafaello e la Domus Aurea. Invenzione delle grotesche, redakcja Vincenzo Farinella, Alfonsina Russo, 177–193. Roma: Electa, 2020.
  Google Scholar

Lutsch, Hans. Bilderwerk Schlesischer Kunstdenkmäler. Breslau: Kuratorium des Schlesischen Museum der Bildenden Künste, 1903.
  Google Scholar

Majewski, Karol, i Józef Wzorek. „Twórcy tzw. renesansu lubelskiego w świetle nowych badań”. Biuletyn Historii Sztuki 31, nr 1 (1969): 127–131.
  Google Scholar

Marcorin, Francesco. „Sulla circolazione di modelli in Veneto del Cinquecento”. W: „Quelli ornamenti più ricchi e più begli de si potesse fare nella dificoltà di quell’arte”. La decorazione a stucco a Roma fra Cinquecento e Seicento. Modelli, influenze, fortuna, redakcja Serena Quagliaroli, Giulia Spoltone, 37–58. Roma: UniversItalia, 2019.
  Google Scholar

Meyer, André. Die Franziskanerkirche Sankt Maria in der Au, Luzern. Bern: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 1997.
  Google Scholar

Miłobędzki, Adam. Architektura Polska XVII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
  Google Scholar

Muchka, Ivan Prokop. „Zámek v Nelahozevsi a jeho paradoxy”. W: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Jaroslava Hausenblasová, Sylva Dobalová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, 352–356. Praha: Artefactum. Nakladatelství Ústavu Dějin Umění, 2014.
  Google Scholar

Oberhuber, Konrad. „L’apparato decorativo di palazzo Te”. W: Giulio Romano, redakcja Sergio Polano, 336–379. Milano: Electa, 2001.
  Google Scholar

Pawlicki, Bonawentura Maciej. Kamienice mieszczańskie Zamościa. Problemy ochrony. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1999.
  Google Scholar

Piechotkowie, Maria i Kazimierz. Bramy Nieba. Bóżnice murowane. Warszawa: Krupski i spółka, 1999.
  Google Scholar

Piva, Paolo. L’abbazia di San Benedetto in Polirone. Un percorso nella storia 1007–1797. Mantova: Publi Paolini, 2007.
  Google Scholar

Piva, Paolo. L’„altro” Giulio Romano, Il Duomo di Mantova, la chiesa di Polirone e la dialettica col. Medioevo. Quistello: Ceschi, 1998.
  Google Scholar

‌Porcaro, Giuseppe, i Gennaro Borrelli. La Real Capella della Sommaria in Castel Capuano. Roma: Gabriele e Mariateresa Benincasa, 1971.
  Google Scholar

Purš, Ivo. „Antkické památky v interpretaci renesančních umělců a humanistů”. W: Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Jaroslava Hausenblasová, Sylva Dobalová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, 167–176. Praha: Artefactum. Nakladatelství Ústavu Dějin Umění, 2014.
  Google Scholar

Quagliaroli, Serena. Colore, stucco, marmo nel Cinquecento. Il percorso di Giulio Mazzoni. Roma: Offcina Libraria, 2002.
  Google Scholar

Qualiaroli, Serena. „Giulio Romano e lo stucco. Disegno, progetto, esecuzione. Nel segno dell’Antoco e di Rafaello”. W: Giulio Romano. Pittore, architetto, artista universale. Studi e ricerche, redakcja Peter Assmann et al., 319–326. Roma–Mantova: Accademia Nazionale di San Lucca, Complesso Museale Palazzo Ducale, 2021.
  Google Scholar

Quagliaroli, Serena, i Giulia Spoltore. „Le consuetudine di Domenico Fontana con lo stucco”. W: Le „invenzioni di tante opere”. Domenico Fontana e i suoi cantieri, redakcja Nicola Navone, Letizia Tedeschi, Patrizia Tossini, 23–48. Lugano–Roma: Officina Libraria, Fondazione Archivio del Moderno, 2022.
  Google Scholar

Redín, Michaus Gonzalo. Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores Españoles en Roma 1527–1600. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.
  Google Scholar

Řezníčková, Veronika. „Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze. Recepce italských vzorů na Moravě”. Zprávy památkové péče 80, nr 3–4 (2020): 304–312.
DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2020.3.07   Google Scholar

Říhová, Vladislava. Dílo sochařů, kameníků a štukatérů počátku 17. století. Moravskotřebovsko. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2021.
  Google Scholar

Rohrmann, Hans. Die Wessobrunner des 17. Jahrhunderts. Die Künstler und Handwerker unter besonderer Berücksichtigung der Familie Schmuzer. St. Ottilien: EOS, 1999.
  Google Scholar

Rolska, Irena. Antiquum ducumentum et novo cedat ritui. Sztuka po Trydencie w Archidiakonacie Lubelskim w XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
  Google Scholar

Rolska, Irena. Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi XVI–XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
  Google Scholar

Rottensteiner, Margareta. „Die Arbeiten der Familie Castelli für Salzburger Hof unter Fürsterzbischof Wolf Dietrich und die Bedeutung ihrer Stuckarbeiten in den Prunkräumen des Neugebautes”. W: Strategien der Macht. Hof und Residenz in Salzburg um 1600. Architektur, Repräsentation und Verwaltung unter Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau, redakcja Gerhard Ammerer, Ingolda Hannesschlachter, 405–435. Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 2011.
  Google Scholar

Różycka-Rozpędowska, Ewa. „Późnorenesansowe dwory śląskie. Z badań nad architekturą świecką Śląska XVI–XVII w.” W: Sztuka około 1600. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 247–292. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
  Google Scholar

Salvo, Giulia. „Un progetto ambizioso. La decorazione pittorica della Domus Aurea”. W: Rafaello e la Domus Aurea Invenzione delle grotesche, redakcja Vincenzo Farinella, Alfonsina Russo, 81–108. Roma: Electa, 2020.
  Google Scholar

Shearman, John. „The Cappella Chigi in Santa Maria Popolo”. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24 (1961): 129–160.
DOI: https://doi.org/10.2307/750793   Google Scholar

Soćko, Adam. „Rudolf Negroni i Jakub Balin – o początkach nowożytnej architektury w Lublinie”. Biuletyn Historii Sztuki 77, nr 3 (2015): 451–492.
  Google Scholar

Spitzlberger, Georg. „Die geistesgeschichtliche Hintergrund der Bildausstattung in Landshuter Residenz”. W: Der Italienische Bau. Materialen und Untersuchungen zur Stadtresidenz Landshut, redakcja Gerhard Hojer, 153–172. Landshut: Arcos, 1994.
  Google Scholar

Stagno, Laura. Palazzo del Principe. Villa di Andrea Doria, Genova. Genova: Sagep Editori, 1997.
  Google Scholar

Stankiewicz, Aleksander. „Wpływ fabryki kościoła jezuitów w Kaliszu na polską architekturę”. W: Sztuka nowożytna i nowoczesna, redakcja Piotr Gryglewski, Alina Barczyk, 117–132. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
  Google Scholar

Strocchi, Claudio. „Gli «stucatori mantovani» al Castello del Buon Consiglio di Trento”. W: Passaggi a nord– est. Gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, technica e restauro, redakcja Laura del Prà, Luciana Giacomelli, Andrea Spiriti, 65–85. Trento: Provincia Autonoma di Trento, 2011.
  Google Scholar

Suchomel, Miloš. „Štuková vyzdobá letohrádku Hvězda”. Uméni 21, nr 2 (1973): 99–116.
  Google Scholar

Syson, Luke. Renaissance Siena. Art for a City. New Haven– London: Yale University Press, 2007.
  Google Scholar

Tafuri, Manfredo. „La chiesa abbaziale di San Benedetto in Polirone”. W: Giulio Romano, redakcja Sergio Polano, 538–547. Milano: Electa, 2001.
  Google Scholar

Tatarkiewicz, Władysław. „O pewnej grupie kościołów polskich z początku XVII wieku”. Sztuki Piękne 2 (1925–1926): 241–253.
  Google Scholar

Tatarkiewicz, Władysław. „Typ lubelski i typ kaliski w architekturze kościelnej XVII wieku”. Prace Komisji Historii Sztuki 7 (1937–1938): 23–58.
  Google Scholar

Waisser, Pavel. „Štukatérství tenesance a manýrismu w Evropě v obrysech”. W: Pavel Waisser, Jana Waisserová, Renata Tišlová, Petra Hečková, Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování, s. 47–52. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2022.
  Google Scholar

Waisser, Pavel, Jana Waisserová, i Renata Tišlová. „Prostory ze štukovou výzdobou a slitérní štuková díla telčského zámku”. W: Pavel Waisser, Jana Waisserová, Renata Tišlová, Petra Hečková, Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování, 79–179. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2022.
  Google Scholar

Wanková, Veronika K., Renata Tišlová, Peter Majoroš, i Vojtěch Krajíček. „Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích”. Zprávy památkove péče 80, nr 3–4 (2020): 330–341.
DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2020.3.09   Google Scholar

‌Wardzyński, Michał. „Sklepienne dekoracje”. Spotkania z Zabytkami 25, nr 11 (2001): 6–8.
  Google Scholar

Williams, Robert. Raphael and the Redefinition of Art in Renaissance Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
DOI: https://doi.org/10.1017/9781316460030   Google Scholar

Wischermann, Heinfried. „Der italienische Bau der Stadtresidenz in Landshut. Bemerkungen zu seiner künstlerischen Herkunft”. Arte Veneta 33 (1979): 50–58.
  Google Scholar

Zapletalová, Jana. „Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arona”. Zprávy památkové péče 80, z. 3–4 (2020): 271–281.
DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2020.3.04   Google Scholar

Žáry, Juraj. „Čachtice, kaplnka sv. Antona Padovského”. W: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a borokom, redakcja Ivan Rusina, 681. Bratislava: Slovenská Národná Galéria, 2009.
  Google Scholar

Žáry, Juraj. „Smolenice, rím. kat. farský kostol Narodenia Pann Márie”. W: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a borokom, redakcja Ivan Rusina, 679–680. Bratislava: Slovenská Národná Galéria, 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-06-28

Cited By / Share

Krasny, P., & Kurzej, M. (2024). Siedemnastowieczne listwowe dekoracje sklepienne w Polsce i ich europejski kontekst. Biuletyn Historii Sztuki, 86(2), 77–110. https://doi.org/10.36744/bhs.2071

Autorzy

Piotr Krasny 

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0001-8726-1200

Piotr Krasny (ur. 1966), profesor UJ, odznaczony medalem „Plus Ratio”. Autor licznych prac dotyczących sztuki nowożytnej i XIX-wiecznej. Interesuje się także teorią sztuki nowożytnej, zwłaszcza reformacyjną i kontrreformacyjną teorią sztuki sakralnej. Opublikował kilka książek zawierających analizę poglądów najważniejszych teoretyków i teologów katolickich i protestanckich na rolę sztuki sakralnej. Wspólnie z Michałem Kurzejem opracował wydanie mediolańskich Instrukcji o budynkach i sprzętach kościelnych.


Autorzy

Michał Kurzej 
michal.kurzej@gmail.com
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0003-1786-8650

Michał Kurzej (ur. 1981), adiunkt w IHS UJ. Specjalizuje się w sztuce XVII w., teorii sztuki i architekturze. Zajmuje się inwentaryzacją zabytków, pisze głównie o sztuce nowożytnej w Krakowie i Małopolsce. Opublikował wiele prac dotyczących dekoracji sztukatorskich (Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, 2009; Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, 2012). Interesuje się również teorią sztuki i patronatem artystycznym (Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor, 2018).Statystyki

Abstract views: 110
PDF downloads: 115


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.