“Aucune résonance politique”. Polish Art Historians and Franco’s Spain, 1958–1973

artykuł nierecenzowany

Patricia García-Montón González

pgarci01@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid / University of Warsaw (Hiszpania)
https://orcid.org/0000-0001-5672-3927

Abstrakt

XXIII Międzynarodowy Kongres Historii Sztuki, który odbył się w Granadzie w 1973 r., stanowił punkt zwrotny w stosunkach między historykami sztuki z Hiszpanii czasów generała Franco i ich kolegami z PRL. Pierwsze kontakty zostały nawiązane już w latach 50. XX w. dzięki wyjazdom Jana Białostockiego i Lecha Kalinowskiego m.in. do Madrytu i Barcelony. Ich wzmocnienie nastąpiło w latach 60. dzięki organizacji dwóch wystaw poświęconych sztuce hiszpańskiej w Krakowie i Poznaniu. Dopiero jednak kongres w Granadzie pozwolił polskiej delegacji zyskać nowe istotne doświadczenia. Artykuł analizuje polsko-hiszpańskie relacje w zakresie historii sztuki, które wcześniej pomijano zapewne ze względu na „peryferyjne” położenie polskiej i hiszpańskiej historii sztuki w geografii dyscypliny z okresu zimnej wojny.

Instytucje finansujące

Margarita Salas/ UCM, Spanish Ministry of Universities, Next Generation EU funds

Słowa kluczowe:

transnarodowa historia historii sztuki, geografia akademicka, historia horyzontalna, uczeni, kontakty historyków sztuki, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Hiszpania Franco, Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA)

Angulo Íñiguez, Diego. “José Antolínez y la Adoración de los Pastores del Muzeum Narodowe de Poznan.” Studia Muzealne 4 (1964): 62–67.
  Google Scholar

Angulo Íñiguez, Diego. “Exposición de pintura española en Poznań, Polonia.” Archivo Español de Arte 40, no. 159 (1967): 270–273.
  Google Scholar

Białostocki, Jan. “Noticias de arte. Un cuadro de Eugenio Caxés en Polonia.” Goya. Revista de arte 6, no. 32 (1959): 130.
  Google Scholar

Białostocki, Jan. “«Ostatnia Wieczerza» Eugenio Caxesa w Obrzycku.” Biuletyn Historii Sztuki 22, no. 2 (1960): 199–202.
  Google Scholar

Białostocki, Jan. “Muzea w Hiszpanii 1958.” Muzealnictwo 10 (1961): 94–104.
  Google Scholar

De Haro García, Noemí. “José María Moreno Galván y Valeriano Bozal. Historia del arte, compromiso y control estatal.” In La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas, edited by Álvaro Molina, 403–446. Madrid: Polifemo, 2016.
  Google Scholar

Dobrzycka, Anna. “Juan Correa de Vivar z Włocławskiej Katedry.” Studia Muzealne 8 (1970): 18–27.
  Google Scholar

Galicka, Izabella, and Hanna Sygietyńska. “Nieznany obraz w Kosowie z serii franciszkańskiej El Greca.” Biuletyn Historii Sztuki 28, no. 3–4 (1966): 340–349.
  Google Scholar

Galicka, Izabella, and Hanna Sygietyńska. El Greco z Kosowa Lackiego. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014.
  Google Scholar

García-Montón González, Patricia. “Los escombros de Clío. Franquismo e Historia del Arte.” Revista de Historia Jerónimo Zurita 96 (2020): 151–178.
  Google Scholar

García-Montón González, Patricia. “Una geografía académica. Reuniones del CIHA en la Europa de la Guerra Fría, 1948–1972.” Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte 10 (2022): 151–172.
DOI: https://doi.org/10.5944/etfvii.10.2022.32623   Google Scholar

Gaya Nuño, Juan Antonio. La pintura española fuera de España (Historia y catálogo). Madrid: Espasa-Calpe, 1958.
  Google Scholar

Kalinowski, Lech. “Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce.” Studia Źródłoznawcze. Commentationes 10 (1965): 1–32.
  Google Scholar

Kowalska, Katarzyna. Polski El Greco. „Ekstaza św. Franciszka” niezwykła historia odkrycia i ocalenia obrazu. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2018.
  Google Scholar

Malarstwo hiszpańskie XIV–XVIII wieku w zbiorach polskich. Edited by Anna Dobrzycka. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1967.
  Google Scholar

Mogollón Cano-Cortés, Pilar. Francisco Xavier de Salas Bosch (1907–1982). Granada: CEHA, Editorial Atrio, 2020.
  Google Scholar

Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. “Don Matías de Torres.” Archivo Español de Arte 149 (1965): 31–42.
  Google Scholar

Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. “Pintura española en las colecciones polacas.” Goya. Revista de arte 15, no. 83 (1968): 290–299.
  Google Scholar

Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. “Una obra de Matías de Torres en el Museo Nacional de Varsovia.” Bulletin du Musée National de Varsovie 11 (1970): 19–22.
  Google Scholar

Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. “Biografía de Diego Angulo Íñiguez.” In Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte, edited by Isabel Mateo, 13–43. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001.
  Google Scholar

Piotrowski, Piotr. “O horyzontalnej historii sztuki.” Artium Quaestiones 20 (2009): 59–74.
  Google Scholar

Piotrowski, Piotr. “On the Spatial Turn, or Horizontal Art History.” Umění/Art 56, no. 5 (2008): 378–383.
  Google Scholar

Porębscy, Anna and Mieczysław, and Wiesława and Tadeusz Różewiczowie. Pisanie jest tylko dodatkiem. Korespondencja 1946–2011. Edited by Krystyna Czerni. Wrocław: Wydawnictwo Warstwy, 2023.
  Google Scholar

Różycki, Bartłomiej. Polska ludowa wobec Hiszpanii Frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej 1945–1977. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015.
  Google Scholar

Skubiszewski, Piotr. “«Silos i jego epoka». Wystawa w Silos i w Madrycie 1973.” Biuletyn Historii Sztuki 36, no. 3 (1974): 327–340.
  Google Scholar

Skubiszewski, Piotr. “Przed dziełem sztuki. Wspomnienia ze studiów.” Artium Quaestiones 30 (2019): 307–321.
DOI: https://doi.org/10.14746/aq.2019.30.19   Google Scholar

Talarowska, Ludgarda. “Muzeum Narodowe w Poznaniu w roku 1967. Sprawozdanie.” Studia Muzealne 6 (1968): 204–213.
  Google Scholar

Waźbiński, Zygmunt. Review of The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, by Francis Haskell. Biuletyn Historii Sztuki 64, no. 1–4 (2002): 305–308.
  Google Scholar

Wystawa sztuki hiszpańskiej w 350-tą rocznicę śmierci Cervantesa. Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich, grudzień 1966 – luty 1967. Edited by Marek Rostworowski. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 1966.
  Google Scholar

Zaraś, Alicja Krystyna. “Biblioteka Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. prof. Jana Białostockiego.” In Stowarzyszenie Historyków Sztuki 1934–2014. Historia – Ludzie – Siedziby, edited by Artur Badach, Anna Czyż, 73–79. Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2014.
  Google Scholar

Żygulski Jun., Zdzisław. Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005.
  Google Scholar

XXIII Congreso internacional de Historia del Arte. CIHA. Ponencias y comunicaciones. Granada: Universidad. Departamento de Historia del Arte, 1973.
  Google Scholar


Opublikowane
2024-06-28

Cited By / Share

García-Montón González, P. (2024). “Aucune résonance politique”. Polish Art Historians and Franco’s Spain, 1958–1973. Biuletyn Historii Sztuki, 86(2), 187–205. https://doi.org/10.36744/bhs.1847

Autorzy

Patricia García-Montón González 
pgarci01@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid / University of Warsaw Hiszpania
https://orcid.org/0000-0001-5672-3927

Patricia García-Montón González jest badaczką zatrudnioną w ramach grantu podoktorskiego Margarita Salas-UCM i afiliowaną przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizuje projekt „Geografia dyscypliny. Comité International d’Histoire de l’Art, 1945–1989” (AGeoHA). Tematem jej pracy doktorskiej, obronionej na Universidad Complutense de Madrid (UCM), była historia Muzeum Prado w XX w. Przebywała na stypendiach naukowych na Uniwersytecie w Bolonii, w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz w Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris (DFK). Swoje badania koncentruje na zagadnieniach muzeologii oraz historii (zachodniej) historii sztuki. Aktualnie, badając przeszłość dyscypliny z transnarodowej perspektywy, zajmuje się kontaktami historyków sztuki w zimnowojennej Europie.Statystyki

Abstract views: 121
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.