Ewa Letkiewicz, "Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa"

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, ss. 266, il. 149, ISBN: 9788322795231

nierecenzowany

Agata Lipczik

a.lipczik@gmail.com
Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-7433-456XBigoszewska, Wanda. Polska biżuteria patriotyczna. Warszawa: Wydawnictwo Comandor, 2003.
  Google Scholar

Letkiewicz, Ewa. Klejnoty w osiemnastowiecznej Polsce. Lublin: UMCS, 2011.
  Google Scholar

Letkiewicz, Ewa. “Polska biżuteria patriotyczna: terminologia, definicje, znaczenia i konteksty.” W Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycje, redakcja Katarzyna Kluczwajd, 31–39. Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
  Google Scholar

Szuman-Gorczyca, Małgorzata. “Biżuteria patriotyczna a sprawa polska.” W O biżuterii w Polsce. Materiały z XII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce, zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA w Gdańsku w dniach 9–10 marca 2011 r., redakcja Katarzyna Kluczwajd, 43–52. Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2012.
  Google Scholar

Unger, Marjan. Jewellery in context: a multi-disciplinary framework for evaluating jewels. Stuttgart: Arnoldsche, 2019.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-30

Cited By / Share

Lipczik, A. (2022). Ewa Letkiewicz, "Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa": Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, ss. 266, il. 149, ISBN: 9788322795231. Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), 1009–1017. https://doi.org/10.36744/bhs.1398

Autorzy

Agata Lipczik 
a.lipczik@gmail.com
Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0002-7433-456X

Statystyki

Abstract views: 53
PDF downloads: 52


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Agata Lipczik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.