Rzecz jako pamięć zewnętrzna. Wokół wystawy „Stan rzeczy” w warszawskim Muzeum Narodowym

Piotr Korduba

pkorduba@amu.edu.pl
Poznań, Instytut Historii Sztuki UAM (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7603-9858Anthropology and Nostalgia, redakcja Olivia Angé, David Berliner. New York-Oxford: Berghahn, 2015.
  Google Scholar

Barański, Janusz. Świat rzeczy. Zarys antropologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
  Google Scholar

Bastek, Grażyna. “Stan rzeczy i umysłu.” W Stan rzeczy, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, redakcja Grażyna Bastek, Monika Janisz, 11–17. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2022.
  Google Scholar

Bjørnar, Olsen. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłumaczenie Bożena Shallcross. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2013.
  Google Scholar

Böse Dinge. Eine Enzyklopädie des Ungeschmacks, redakcja Imke Volkers. Berlin: Werkbundarchiv – Museum der Dinge, 2013.
  Google Scholar

Botschaft der Dinge, redakcja Joachim Kallinich, Bastian Bretthauer. Bonn: Museumsstiftung Post und Telekommunikation, 2003.
  Google Scholar

Bredekamp, Horst. “Wolfang Schäffer, Objekt, Ding, Matter. Formen intrinsischer Aktivität.” Zeitschrift für Kunstgeschichte 3 (2020): 300–309.
DOI: https://doi.org/10.1515/ZKG-2020-3001   Google Scholar

Conn, Steven. Do Museums still need objects? Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
DOI: https://doi.org/10.9783/9780812201659   Google Scholar

Curatorial Things. Cultures of the curatorial, redakcja Beatrice von Bismarck, Benjamin Meyer-Krahmer. Berlin: Sternberg Press, 2019.
  Google Scholar

Demska, Anna, i Anna Maga. “Galeria Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 8 (2019): 247–265.
  Google Scholar

Felfe, Robert. “Editorial. Die Kunst und die Dinge. Perspektiven einer schwierigen Beziehungen.” Kritische Berichte 39, nr 3 (2011): 3.
  Google Scholar

Galeria Sztuki Dawnej. Europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku, redakcja Maria Porajska-Hałka. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2016.
  Google Scholar

Gustav E. Pazaurek – die Seele des Zahnstochers. Eine Bibliographie zum Kunstgewerbe, redakcja Dietrich Schneider-Henn. München: Schneider-Henn, 1986.
  Google Scholar

Kopytoff, Igor. “Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako process.” Tłumaczenie Ewa Klekot. W Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, redakcja Marian Kempny, Ewa Nowicka, 249–274. Warszawa: PWN, 2003.
  Google Scholar

Korduba, Piotr. “Wystawy przedmiotów. Rozważania wokół niedawno otwartych ekspozycji rzemiosła artystycznego i wzornictwa w polskich muzeach.” Rocznik Historii Sztuki 43 (2018): 185–194.
  Google Scholar

Krajewski, Marek. “Przedmiot, który uczłowiecza…” Kultura Współczesna 3 (2008): 43–54.
  Google Scholar

Krajewski, Marek. Są w życiu rzeczy... Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013.
  Google Scholar

Ludzie w świecie przedmiotów – przedmioty w świecie ludzi, redakcja Agata Rybus, Maciej W. Kornobis. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
  Google Scholar

Made in Germany – Politik mit Dingen. Der Deutsche Werkbund 1914, redakcja Renate Flagmeier. Berlin: Werkbundarchiv – Museum der Dinge, 2017.
  Google Scholar

Majewski, Paweł. “Między sedesem a spluwaczką. Wokół wystawy ‘Stan rzeczy’ w Muzeum Narodowym w Warszawie.” Kultura Liberalna, nr 24 (2022). https://kulturaliberalna.pl/2022/06/07/miedzy-sedesem-a-spluwaczka-wystawa-stan-rzeczy-muzeum-narodowe-w-warszawie-pawel-majewski/ Dostęp 10 sierpnia 2022.
  Google Scholar

Markowska, Anna. “Rzeczy warszawskie – nowa odsłona Muzeum Warszawy.” Artium Quaestiones 29 (2018): 209–228.
DOI: https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.8   Google Scholar

Morawski, Konrad. “Czy może istnieć świat bez rzeczy?” Artium Quaestiones 29 (2018): 187–208.
DOI: https://doi.org/10.14746/aq.2018.29.7   Google Scholar

Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik po galeriach stałych i zbiorach studyjnych, redakcja Katarzyna Murawska-Muthesius, Dorota Folga-Januszewska. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1998.
  Google Scholar

Nostalgia Now. Cross-Disciplinary Perspectives on the Past in the Present, redakcja Michael Hviid Jacobsen. London-New York: Routledge, 2020.
  Google Scholar

Pazaurek, Gustav E. Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe. Stuttgart-Berlin: Dt. Verl.-Anst., 1912.
DOI: https://doi.org/10.5479/sil.182920.39088003379856   Google Scholar

Pomian, Krzysztof. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
  Google Scholar

Pons, Rouven. “Warum ist Blut auf diesem Schlüssel? Stühle und Schlüssel als Instrumente der Macht.” W Botschaft der Dinge, redakcja Joachim Kallinich, Bastian Bretthauer. Bonn: Museumsstiftung Post und Telekommunikation, 2003.
  Google Scholar

Rakowski, Tomasz. “Antropologia rzeczy: wprowadzenie.” Kultura Współczesna 3 (2008): 5–8.
  Google Scholar

Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia, redakcja Lena Wicherkiewicz, Jolanta Wiśniewska. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2021.
  Google Scholar

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, redakcja Jacek Marek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008.
  Google Scholar

Stewart, Susan. On Longing. Narratives of Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durkham and London: Duke University Press, 1993.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780822378563   Google Scholar

The Challange of the Object / Die Herausforderung des Objekts. 33rd Congress in International Committee of the History of Art / 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress, Nürnberg 15.–20. Juli 2012, redakcja Georg U. Grossmann, Petra Krutisch. Nürnberg: Verl. des German. Nationalmuseums, 2013.
  Google Scholar

Trybuś, Jarosław. “Wystawa główna Muzeum Warszawy.” Sprawozdanie Muzeum Warszawy 2016, 180–183. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017.
  Google Scholar

Wicha, Marcin. “Raczej na zawsze.” W Stan rzeczy, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, redakcja Grażyna Bastek, Monika Janisz, 19–30. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2022.
  Google Scholar

Wilson, Janelle L. Nostalgia. Sanctuary of Meaning. Lewisburg: Bucknell University Press, 2005.
  Google Scholar

Zalewska Anna. “Rzecz.” W Modi memoranda. Leksykon kultury pamięci, redakcja Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, 446–451. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
  Google Scholar

Zborowska, Agata. Życie rzeczy w powojennej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323539643   Google Scholar

Ziemba, Antoni. “Nowa ekspozycja stała w Muzeum Narodowym: Galeria Sztuki Dawnej – europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku.” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 6 (2017): 11–24.
  Google Scholar

Zu den Dingen. XXXV. Deutscher Kunsthistorikertag. Georg-August Universität Göttingen, 27.–31. März 2019, redakcja Cornelia Kirschbaum. Bonn: Verband Deutscher Kunsthistoriker, 2019.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-30

Cited By / Share

Korduba, P. (2022). Rzecz jako pamięć zewnętrzna. Wokół wystawy „Stan rzeczy” w warszawskim Muzeum Narodowym. Biuletyn Historii Sztuki, 84(3), 665–675. https://doi.org/10.36744/bhs.1321

Autorzy

Piotr Korduba 
pkorduba@amu.edu.pl
Poznań, Instytut Historii Sztuki UAM Polska
https://orcid.org/0000-0001-7603-9858

Statystyki

Abstract views: 58
PDF downloads: 54


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Korduba

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.