Mapa Ukrainy w środowisku wizualnym

Co kryje obraz?

Olesia Herashchenko

konteksty@ispan.pl
a:1:{s:5:"pl_PL";s:12:"PhD scholar ";} (Ukraina)
https://orcid.org/0009-0006-8425-6581

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia zjawisko pojawienia się konturu ukraińskiej mapy z 1991 roku w dynamicznym środowisku wizualnym (2000–2023), ponieważ obraz ten przeszedł metamorfozę w znaczeniu społecznym od kiczu do ikony i wydaje się mieć silny efekt umasowienia na Ukrainie. W warunkach, w jakich kraj znajduje się obecnie, będąc w środku globalnego zamieszania społecznego, politycznego i bezpieczeństwa, wzmocnienie interpretacji tego procesu wydaje się teraz ważne, ponieważ może potencjalnie wpłynąć na wzorce zachowań i interpretację wydarzeń w mglistej przyszłości. Przedstawiając możliwe przyczyny, dla których ten konkretny obraz zyskał takie znaczenie w ciągu ostatniego roku (lat), autorka zajmuje się kwestiami wyłaniania się zbiorowej tożsamości i analizuje dominującą narrację stojącą za tym zjawiskiem, pozostając w teoretycznych ramach trzech tematów: archiwum wizualnego, autoterapii i nostalgii.  Z biegiem czasu, po inwazji w 2014 roku, obraz mapy Ukrainy zagęścił się w taki sposób, że jej kontur stał się niedostępny do „dyskusji”.  Pomimo trudnych warunków, w których ta postawa uległa kondensacji, kontur mapy Ukrainy stał się krajobrazem na wspólnej mapie poznawczej, który wydaje się definiować Ukraińców teraz i zachować swoją aktualność i wpływ na przyszłe pokolenia.


Słowa kluczowe:

otoczenie wizualne, nostalgia, archiwum wizualne, autoterapia, tożsamość zbiorowa

Pobierz


Opublikowane
2024-02-28

Cited By / Share

Herashchenko, O. (2024) „ Mapa Ukrainy w środowisku wizualnym: Co kryje obraz?”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 85–97. doi: 10.36744/k.2541.

Autorzy

Olesia Herashchenko 
konteksty@ispan.pl
a:1:{s:5:"pl_PL";s:12:"PhD scholar ";} Ukraina
https://orcid.org/0009-0006-8425-6581

Ołesia Heraszczenko – kulturoznawczyni, mediatorka i działaczka społeczeństwa obywatelskiego. Autorka kursu on-line na temat zarządzania konfliktami, współautorka badania ankietowego Natura przyszłych konfliktów (Centrum Badań Strategicznych w Hadze), wykładowczyni na ukraińskiej internetowej platformie edukacyjnej „Prometheus”. Obecnie jest pracowniczką naukową w Centrum Badań nad Mediacją i Dialogiem w Kijowie, a także doktoryzuje się na Wydziale Kulturoznawstwa Kijowskiej Akademii Mohylańskiej. Autorka książki Subconscious Art. Artistic Reflections. Ukraine After 2013 (2022) zawierającej ponad pięćdziesiąt wywiadów z artystami, kuratorami i krytykami sztuki, którzy opowiadają o swoich reakcjach na wydarzenia w Ukrainie w latach 2013–2021.Statystyki

Abstract views: 36
PDF downloads: 49