Przekraczając studia „europejskie” i „słowiańskie”

Czy badania dotyczące Ukrainy mogą odmienić te dziedziny?

Oksana Dudko

konteksty@ispan.pl
(Ukraina)

Abstrakt

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę spowodowała, iż kraj ten znalazł się w centrum zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i środowisk akademickich. Fakt, że nie upadł on w ciągu kilku dni po zmasowanym ataku Rosjan zaskoczył międzynarodową społeczność i zmusił do postawienia zasadniczego pytania: czym jest Ukraina? Oczywiście Pomarańczowa Rewolucja, jak i Rewolucja Godności, przyciągnęły uwagę całego świata. Dla „Zachodu” Ukraina wciąż jednak była „nieoczekiwanym narodem”, który zdawał się istnieć tylko przez owe krótkie chwile obecności w globalnych mediach. W rzeczywistości, cały region znajdujący się pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją, pozostaje niedostatecznie zbadany przez zachodnich uczonych oraz zobiektywizowany w mediach zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Niemniej, odbijająca się szerokim echem politycznym i medialnym rosyjska napaść w lutym 2022 roku sprawiła, że nie można już dłużej ignorować znaczenia tego regionu. Próba opanowania Ukrainy przez Kreml wywołała zarazem szersze i być może nawet bardziej fundamentalne pytanie, mianowicie o to, w jaki sposób kwestie związane z rzeczonym obszarem konceptualizować.


Słowa kluczowe:

Ukraina, slawistyka, europeistyka

Pobierz


Opublikowane
2024-02-28

Cited By / Share

Dudko, O. (2024) „Przekraczając studia „europejskie” i «słowiańskie»: Czy badania dotyczące Ukrainy mogą odmienić te dziedziny?”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 127–135. doi: 10.36744/k.2528.

Autorzy

Oksana Dudko 
konteksty@ispan.pl
Ukraina

Oksana Dudko – historyczka i kuratorka. Jest stypendystką Petro Jacyk Postdoctoral Fellow w dziedzinie studiów ukraińskich na uniwersytecie w Saskatchewan i  doktorantką na uniwersytecie w Toronto. Uzyskała tytuł doktorski z historii na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Jej badania dotyczą dwudziestowiecznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy, płci i historii kultury Ukrainy, Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego.

Jest kuratorką projektów teatralnych i wystawienniczych. Była dyrektorką i  kuratorką międzynarodowych festiwali teatralnych i dramatycznych Drabyna i DRAMA.UA oraz Pierwszej Sceny Dramaturgii Współczesnej DRAMA.UA we Lwowie.Statystyki

Abstract views: 63
PDF downloads: 34