„Robię przestrzeń”

Codzienna praktyka twórcza Hanny Rechowicz

Urszula Janoszuk-Giergiel

u.janoszuk@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5677-3190

Abstrakt

Tekst skupia się na analizie i interpretacji codziennej praktyki twórczej – robienia przestrzeni – Hanny Rechowicz, przy użyciu wywiadu antropologicznego częściowo ustrukturyzowanego i etnografii wizualnej, a także teorii dobieranych na zasadzie metody analizy kulturowej wg Mieke Bal. Wywodząc kategorie opisu i analizy od doświadczenia uczestnictwa w procesie twórczyni, zajmuję się kolejno etapami praktyki twórczej Rechowicz: tknieniem, dawaniem, szukaniem miejsca i odchodzeniem. Przy analizie całokształtu praktyki dochodzę do wniosków, że jest on kobiecy, eksperymentem, zabawą, buntem i w swej istocie polega na operowaniu relacjami.


Słowa kluczowe:

praktyki społeczne, praktyki twórcze, bricolage, kolaż, antropologia rzeczy, filozofia troski, surrealizm, PRL, femaż

Andersson Dag T. , Tingenes taushet, tingenes tale, Oslo 2001.
  Google Scholar

Andreassen Elin, Bjerck Hein Bjartmann, Olsen Bjørnar, Persistent memories. Pyramiden – a Soviet Mining Town in the High Arctic, Trondheim 2010.
  Google Scholar

Bal Mieke, From Cultural Studies to Cultural Analysis: ‘A Controlled Reflection on the Formation of Method’, [w:] Interrogating Cultural Studies. Theory, Politics and Practice, red. Paul Bowman, Pluto Press, 2003.
  Google Scholar

Benjamin Walter, Pasaże, przeł. I. Kania, red. R. Tiedemann, posł. Z. Bauman, Kraków 2005.
  Google Scholar

Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny, tłum. Maciej Falski, Kraków 2008.
  Google Scholar

Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.
  Google Scholar

Breton Andre, Nadja, przeł. J. Waczków, „Literatura na Świecie” 1992, nr 1.
  Google Scholar

Buck-Morss Susan, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcade Project, Cambridge, Mass. 1999.
  Google Scholar

Cegielski Max, Mozaika. Śladami Rechowiczów, W.A.B.,Warszawa 2011.
  Google Scholar

Czerniewska Klara, Gaber i Pani Fantazja: surrealizm stosowany, 40000 Malarzy, Warszawa 2011.
  Google Scholar

Clifford James, O surrealizmie etnograficznym, [w tegoż:] Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
  Google Scholar

Czyńska Małgorzata, Malownicze nieużytki, rozmowa z Hanną Rechowicz, [w:] Dom polski. Meblościanka z pikasami, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.
  Google Scholar

DeSilvey Caitlin, Observed Decay: Telling Stories with Mutable Things, „Journal of Material Culture” 2006, nr 11 (3).
DOI: https://doi.org/10.1177/1359183506068808   Google Scholar

Freedman Diane C., Żona, wdowa, kobieta: role antropologa w transylwańskiej wiosce, tłum. Karolina Bielenin-Lenczowska, b.d. Oryginał: D.C. Freedman, Wife, Widow, Woman: Roles of an Anthropologist in a Transylvanian Village, w: P. Golde (ed.) Women in the field. Anthropological experiences, Berkeley: University of California Press 1986, s. 333-359.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520352445-015   Google Scholar

Gell Alfred, Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford 1998.
DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198280132.001.0001   Google Scholar

Godlewski Grzegorz, Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie, [w:] Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski Agnieszka Karpowicz Marta Rakoczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323521822.pp.7-80   Google Scholar

Harman Graham, Tool-being: Heidegger and the Metaphysics of Objects, Chicago 2002.
  Google Scholar

Hasło: environment, https://zacheta.art.pl/pl/mediateka-i-publikacje/environment, data dostępu: 06.09.2022.
  Google Scholar

Hasło: impuls, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/impuls;2465975.html, data dostępu: 26.05.2022.
  Google Scholar

Heidegger Martin, Bycie i czas, przekł., przedm., przypisy B. Baran, Warszawa 2008.
  Google Scholar

Jackson Michael, Introduction: Phenomenology, Radical Empiricism, and Anthropological Critique, [w:] Things as they are: new directions in phenomenological anthropology, red. Michael Jackson, Bloomington: Indiana University Press 1996.
  Google Scholar

Latour Bruno, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, wstęp K. Abriszewski, Kraków 2010.
  Google Scholar

Matthews J. H., Languages of Surrealism, Columbia 1986.
  Google Scholar

Przeczarowując świat, rozmowa Hanny Rydlewskiej z Małgorzata Mirgą-Tas oraz kuratorami wystawy w pawilonie polskim: Wojciechem Szymańskim i Joanną Warszą, https://www.youtube.com/watch?v=wgNruZvXEmk, data dostępu: 26.05.2022.
  Google Scholar

Rabinovitch Celia, Surrealism and the Sacred. Power, Eros and the occult in Modern Art, Boulder-Oxford 2002.
  Google Scholar

Rydlewska Hanna, Hanna Rechowicz: Kosmiczna forma, https://www.vogue.pl/a/hanna-rechowicz-kosmiczna-forma, data dostępu: 26.05.2022.
  Google Scholar

Schapiro Miriam, Meyer Melissa, Waste Not, Want Not: An Inquiry into What Women Saved and Assembled — Femmage, [w:] „Heresies: Women’s Traditional Arts: The Politics of Aesthetics”, Winter, 1978.
  Google Scholar

Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.
  Google Scholar

Taborska Agnieszka, Spiskowcy wyobraźni, Wydawnictwo „słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2007.
  Google Scholar

Toniak Ewa, Prace Rentowne, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Uniechowska Felicja, Moje hobby to mieszkanie, „Ty i ja”, 2/1963.
  Google Scholar

Waldman Diane, Collage, Assemblage, and the Found Object, H.N. Abrams, Nowy Jork 1992.
  Google Scholar

Ważyk Adam, Przedmowa, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybór i przekład Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1973.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-02-28

Cited By / Share

Janoszuk-Giergiel, U. (2024) „«Robię przestrzeń»: Codzienna praktyka twórcza Hanny Rechowicz ”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 238–249. doi: 10.36744/k.2157.

Autorzy

Urszula Janoszuk-Giergiel 
u.janoszuk@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0001-5677-3190

Urszula Janoszuk-Giergiel – kulturoznawczyni i antropolożka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Prowadzi podcast Kreatywnie U Janoszuk, w którym edukuje i rozmawia na temat kreatywności i rozwoju osobistego.Statystyki

Abstract views: 17
PDF downloads: 18