Thanksgiving

Piotr Fereński

konteksty@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5314-4356

Abstrakt

Święto Dziękczynienia jako święto narodowe obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych od roku 1789. Początki związane są z dziękowaniem Bogu za błogosławieństwa jakie osadnicy otrzymali w Nowym Świecie, najpierw za obfite żniwa, a następnie także za zwycięstwa w bitwach. Święto nadal służy podkreśleniu znaczenia wspólnoty, dla której miniony rok był pomyślny. Obchody mają charakter zarówno religijny, jak i świecki. Pozostaje jednak pytanie dla kogo ziemia ta była „nową”, dla kogo „żyzną” oraz kto mógł się cieszyć pomyślnością i wygranymi w konfliktach zbrojnych. Święto Dziękczynienia stanowi radość i manifestację jedności narodowej, może być też jednak postrzegane jako symbol skrywania przemocy, nierówności i wyzysku, na których zostały ufundowane USA. Autor analizuje Thanksgiving Day w kontekście pamięci zbiorowej rozwijając koncepcje teoretyczne Paula Connertona i Paula Ricœura.


Słowa kluczowe:

Święto Dziękczynienia, pamięć zbiorowa, odpominanie, historia, Connerton, Ricoeur

Bradford W. Of Plymouth Plantation, 1620–1647, S. E. Morison (ed.), New York 2002
  Google Scholar

Boas F., Race and Democratic Society, New York 1969
  Google Scholar

Caparrós M., Ñameryka, przeł. W. Charchalis, Kraków 2023
  Google Scholar

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323520023   Google Scholar

Clifford Geertz - Lokalna lektura, red. D. Wolska i M. Brocki, Kraków 2003
  Google Scholar

Dunbar-Ortiz R., An Indigenous Peoples' History of the United States, Boston 2014
  Google Scholar

Halbwachs M., On Collective Memory, Chicago 1992
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226774497.001.0001   Google Scholar

Hale S. J. Northwood; a tale of New England, Boston 1827
  Google Scholar

Hannah-Jones N., The 1619 Project, New York 2019
  Google Scholar

Fereński P. J., Fikcyjne mapy i święte topografie, „Konteksty”, 2015, LXIX nr 4 (311)
  Google Scholar

Fereński P. J., O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej, Wrocław 2011
  Google Scholar

Nies J., Native American History: A Chronology of a Culture's Vast Achievements and Their Links to World Events, New York 1996
  Google Scholar

Philbrick N., Mayflower opowieść o początkach Ameryki, przeł. J. Szkudliński, Poznań 2018
  Google Scholar

Ricœur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2007
  Google Scholar

Robben R., How Traumatized Societies Remember. The Aftermath of Argentina’s Dirty War, „Cultural Critique” 2005, nr 59.
DOI: https://doi.org/10.1353/cul.2005.0010   Google Scholar

Quine W.V.O, Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 1999
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Fereński, P. (2023) „Thanksgiving”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 157–168. doi: 10.36744/k.1673.

Autorzy

Piotr Fereński 
konteksty@ispan.pl
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0001-5314-4356

Piotr Jakub Fereński – kulturoznawca i historyk idei. Zajmuje się historią i filozofią kultury, kulturą wizualną i studiami miejskimi. Jest też teoretykiem i krytykiem sztuki oraz kuratorem wystaw. W szczególności interesują go związki między etyką i estetyką a konfliktami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi dotyczącymi kształtu współczesnych wspólnot narodowych i lokalnych, a także globalnej ekumeny. Obecnie prowadzi badania nad strategiami radzenia sobie z pamięcią o okresie XX-wiecznych dyktatur między innymi w Chile, Argentynie, Niemczech, Ukrainie, Rumunii i Albanii.Statystyki

Abstract views: 26
PDF downloads: 3