Ofiara wdzięczności

Łukasz Stypuła

konteksty@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1408-3786

Abstrakt

Za punkt wyjścia, w swoich rozważaniach nad znaczeniem składania ofiary (z) wdzięczności w starotestamentowym rytuale, przyjmę psalmy dziękczynne, które rozpoznaje się zwykle przez obecność w nich słów pochodzących od hebrajskiego rdzenia jada, czyli dziękować. W Psalmach tych także można znaleźć takie zwroty jak hodudziękujcie czy todadziękczynienie. Dodatkowo w pierwszym rzędzie słowo hoda znaczy rozpoznać i uznać. Wdzięczność będzie zatem nabierała charakteru dziękczynnego tylko wtedy, kiedy będzie ona w sobie zawierała czynność rozpoznania i uznania. Psalmy dziękczynne zbudowane są również na przeciwstawieniu tematycznym śmierć-życie prowadzącym do diametralnego zwrotu w egzystencji. Wyrazem takiego stanu są ofiary, które według midraszu Rabiego Kahany oddziałują na sferę kosmiczną. Ich składanie jest tożsame wtedy ze stwarzaniem nieba i ziemi. Co więc leży u podstaw kultu ofiarnego w Tanachu? Co go ukierunkowało i nadało mu znaczenie? Jaka jest rola wdzięczności w tym procesie i do kogo jest ona dzisiaj kierowana?


Słowa kluczowe:

wdzięczność, judaizm, Żydzi, Psalmy, modlitwa

Pobierz


Opublikowane
2023-10-25

Cited By / Share

Stypuła, Łukasz (2023) „Ofiara wdzięczności”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 340(1-2), s. 117–121. doi: 10.36744/k.1658.

Autorzy

Łukasz Stypuła 
konteksty@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa Polska
https://orcid.org/0000-0003-1408-3786

Łukasz Stypuła – doktor nauk humanistycznych z zakresu religioznawstwa i historyk o specjalności judaistycznej; asystent w Instytucie Religioznawstwa UJ, obecnie wykonawca projektu NCN-u Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach. Jego zainteresowania badawcze oscylują pomiędzy dwoma głównymi tematami. Pierwszym jest żydowski mistycyzm, drugi to międzyreligijny dialog na pograniczu trzech monoteistycznych kultur: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu. W swoich badaniach naukowych skupia się na takich zagadnieniach jak poezja tworzona na obszarze Al-Andalus, żydowska myśl filozoficzna w średniowieczu, kabała chrześcijańska oraz żydowskie miasto w Lublinie.Statystyki

Abstract views: 21
PDF downloads: 0