Agnieszka Wysocka, „Jan Kossowski (1898-1958). Spotkanie z architekturą”, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020


Abstrakt

Recenzja ksiązki Agnieszki Wysockiej o architekcie Janie Kossowskim (1898-1958).


Słowa kluczowe

Jan Kossowski (1898-1958); architektura XX wieku; Bydgoszcz


Źródło finansowania

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk


Bręczewska-Kulesza Daria. Najpiękniejsze bydgoskie kamienice czynszowe (Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2014).

Bręczewska-Kulesza, Daria, Bogna Derkowska-Kostkowska, i Agnieszka Wysocka. Ulica Gdańska w Bydgoszczy. Przewodnik historyczny (Bydgoszcz: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, 2003).

Bręczewska-Kulesza, Daria, i Agnieszka Wysocka. Ulica Leona Wyczółkowskiego na bydgoskim Skrzetusku. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 2012.

Bręczewska-Kulesza Daria, i Agnieszka Wysocka. Sielanka „bydgoska dzielnica ogród”. Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2016.

Bręczewska-Kulesza, Daria, i Agnieszka Wysocka. Od historyzmu do modernizmu. Bydgoskie wille miejskie i podmiejskie. Bydgoszcz: Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Époque, 2017.

Derkowska-Kostkowska, Bogna. Bydgoszczanin i budowniczy. O Józefie Święcickim, architekturze i Bydgoszczy 1859–1913. Bydgoszcz: Bogna Derkowska-Kostkowska, 2016.

Grzeszczuk-Brendel Hanna. Miasto do mieszkania. Zagadnienia formy mieszkaniowej na przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzenie w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2012.

Klause, Gabriela. “Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 roku w twórczości Rogera Sławskiego.” W Studia z architektury nowoczesnej, t. 2: Architektura i wnętrza 1905–1923, redakcja Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, 81–89. Toruń: Wydawnictwa Naukowe UMK, 2007.

Kozina, Irma. “«Styl około 1800». Styl narodowy czy nowa rzeczywistość w architekturze Górnego Śląska?” W Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950, redakcja Dariusz Konstantynów, Robert Pasieczny, Piotr Paszkiewicz, 171–183. Warszawa; Instytut Sztuki PAN, 1998.

Omilanowska, Małgorzata. “O polskość architektury. Poszukiwania stylu narodowego w polskiej architekturze końca XIX i początku XX wieku.” W Kreacja. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Studia z architektury XIX–XX wieku, 37–60. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.

Winter, Piotr. Ulica Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy. Zespół architektoniczny z przełomu XIX i XX wieku. Bydgoszcz: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, 1996.

Wysocka, Agnieszka. Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-26


Lameński, L. (2021). Agnieszka Wysocka, „Jan Kossowski (1898-1958). Spotkanie z architekturą”, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020. Biuletyn Historii Sztuki, 83(1), 175-188. https://doi.org/10.36744/bhs.899

Lechosław Lameński 
Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2691-1297Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.