Na marginesie artykułu Marka Walczaka „Myśliwy i pan natury. Jeszcze raz o przedstawieniach zwierząt na nagrobku króla Władysława II Jagiełły”

artykuł nierecenzowany

Ewa Śnieżyńska-Stolot

e.sniezynskastolot@upcpoczta.pl
Uniwersytet Jagielloński, prof. em. (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8051-8608Hübner, Wolfgang. Zodiacus Christianus. Jüdisch-christliche Adaptationen des Tierkreises von der Antike bis zur Gegenwart. Königstein: Verlag Anton Hain, 1983.
  Google Scholar

Kalinowski, Lech. „Ikonologia czy ikonografia? Termin ikonologia w badaniach nad sztuką Erwina Panofsky’ego”. Prace z Historii Sztuki 10 (1972): 5–33. https://doi.org/10.11588/diglit.26676.4.
  Google Scholar

Porębski Mieczysław. Ikonosfera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Remarques sur le tombeau de Louis le Grand”. Acta Historiae Artium 14 (1968): 215–222.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Zagadnienie kształtowania wyobraźni średniowiecznego artysty na podstawie drôlerie”. Folia Historiae Artium 29 (1993): 9–26. https://doi.org/10.11588/diglit.20614.4.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w średniowieczu. Kraków: Katedra Etnologii UJ, Wydawnictwo i drukarnia „Secesja”, 1994.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Drolleries or picturae”. Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry 12 (1996): 143–146. https://doi.org/10.1080/02666286.1996.10435936.
DOI: https://doi.org/10.1080/02666286.1996.10435936   Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Pani Natura”. W: Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, redakcja Wojciech Iwańczak, Krzysztof Bracha, 27–37. Warszawa: DiG, 2000.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. Ikonografia astrologiczna w średniowieczu. Stopnie znaków zodiaku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Horoskopy dziecka królowej Jadwigi”. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 53 (2003): 5–32.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Nurt «devotio moderna» na dworze Jadwigi i Jagiełły”. W: Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności. Wokół duchowości św. Jadwigi Królowej, redakcja ks. Kazimierz Panuś, 39–52. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. Zwierzęta na nagrobku Władysława Jagiełły, czyli jeszcze raz o ikonografii astrologicznej w średniowieczu. W: Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 1, redakcja Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak, 107–117. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2007.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. Picatrix Latinus. Ikonografia planet i planet dekanicznych w rękopisie krakowskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „«Generale Iudicium» Władysława II zwanego Warneńczykiem”. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 61 (2011): 13–39.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „[…] nec si rationem sidurem ignoret, poetas intellegat […], czyli czy poeci znali astrologię?”. Terminus. Astrologia i Kultura Dawna 17 (2015): 1–38.
  Google Scholar

Śnieżyńska-Stolot, Ewa. „Zamek piękny na wzgórzu…” Horoskopy – zapomniane źródło historyczne. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-26

Cited By / Share

Śnieżyńska-Stolot, E. (2023). Na marginesie artykułu Marka Walczaka „Myśliwy i pan natury. Jeszcze raz o przedstawieniach zwierząt na nagrobku króla Władysława II Jagiełły” . Biuletyn Historii Sztuki, 85(2), 155–162. https://doi.org/10.36744/bhs.1559

Autorzy

Ewa Śnieżyńska-Stolot 
e.sniezynskastolot@upcpoczta.pl
Uniwersytet Jagielloński, prof. em. Polska
https://orcid.org/0000-0001-8051-8608

Statystyki

Abstract views: 134
PDF downloads: 153


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.