Na marginesie pracy Tadeusza Zadrożnego

nierecenzowany

Andrzej Mężyński

a.mezynski@gazeta.pl
Wrocław, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska)

Abstrakt

Polemika z Tadeuszem Zadrożnym, autorem artykułu “Rückgabe des beschlagnahmten Bibliotheksgutes – argumentacja Gustava Abba i stanowisko Kajetana Mühlmanna. Epizod z dziejów polskich zbiorów artystycznych w okresie II wojny światowej.” opublikowanym w Biuletynie Historii Sztuki 83, nr 4 (2021), s. 697–734.


Słowa kluczowe:

Tadeusz Zadrożny, II wojna światowa, Gustav Abb, Kajetan Mühlmann

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, opracowanie Andrzej Mężyński, Hanna Łaskarzewska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 2003.
  Google Scholar

Mężyński, Andrzej. Biblioteki Warszawy w latach 1939–1945. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2010.
  Google Scholar

Mężyński, Andrzej. Kommando Paulsen. Październik-grudzień 1939 r. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, 1994.
  Google Scholar

Zadrożny, Tadeusz. “Rückgabe des beschlagnahmten Bibliotheksgutes – argumentacja Gustava Abba i stanowisko Kajetana Mühlmanna. Epizod z dziejów polskich zbiorów artystycznych w okresie II wojny światowej.” Biuletyn Historii Sztuki 83, nr 4 (2021): 697–734.
DOI: https://doi.org/10.36744/bhs.1065   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Mężyński, A. (2022). Na marginesie pracy Tadeusza Zadrożnego. Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), 395–400. https://doi.org/10.36744/bhs.1443

Autorzy

Andrzej Mężyński 
a.mezynski@gazeta.pl
Wrocław, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Polska

Statystyki

Abstract views: 195
PDF downloads: 0