Wiesław Juszczak (1932-2021). Ucieczka przez tęczę. O Wiesławie Juszczaku. Szczeliny (Z dzienników Jacka Sempolińskiego 1999-2008). Bibliografia prac prof. Wiesława Juszczaka

nierecenzowany

Urszula Makowska

u.makowska@wp.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-3732-5680Pobierz


Opublikowane
2022-12-30

Cited By / Share

Makowska, U. (2022). Wiesław Juszczak (1932-2021). Ucieczka przez tęczę. O Wiesławie Juszczaku. Szczeliny (Z dzienników Jacka Sempolińskiego 1999-2008). Bibliografia prac prof. Wiesława Juszczaka. Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), 1027–1054. https://doi.org/10.36744/bhs.1423

Autorzy

Urszula Makowska 
u.makowska@wp.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-3732-5680

Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 72


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Urszula Makowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.