Irena Grzesiuk-Olszewska (1936–2021)

Piotr Chabiera

piotrchabiera@poczta.fm
Polski Instytut Studiów nad Sztuka Świata (Polska)Pobierz


Opublikowane
2022-11-30

Cited By / Share

Chabiera, P. (2022). Irena Grzesiuk-Olszewska (1936–2021). Biuletyn Historii Sztuki, 84(3), 679–682. https://doi.org/10.36744/bhs.1399

Autorzy

Piotr Chabiera 
piotrchabiera@poczta.fm
Polski Instytut Studiów nad Sztuka Świata Polska

Statystyki

Abstract views: 53
PDF downloads: 27


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Chabiera

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.