Ewa Letkiewicz, "Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa"

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, ss. 266, il. 149, ISBN: 9788322795231

nierecenzowany

Katarzyna Bogacka

katarzynabogacka@onet.eu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0149-4060Dobek-Ostrowska, Bogusława. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999.
  Google Scholar

Kopij, Kamil. “Teoria komunikacji a propaganda w numizmatyce rzymskiej.” Wiadomości Numizmatyczne 61, z. 1-2 (2017): 63–83.
  Google Scholar

Letkiewicz, Ewa. “Polska biżuteria patriotyczna: terminologia, definicje, znaczenia i konteksty.” W Biżuteria w Polsce. Konteksty, zbiory, ekspozycje, redakcja Katarzyna Kluczwajd, 31–39. Toruń: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019.
  Google Scholar

Pointon, Marcia. Brilliant Effects. A Cultural History of Gem Stones and Jewellery. New Haven-London: Yale University Press, 2009.
  Google Scholar

Salmi, Hannu. Europa XIX wieku. Historia kulturowa. Tłumaczenie Agnieszka Szurek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-30

Cited By / Share

Bogacka, K. (2022). Ewa Letkiewicz, "Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa": Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, ss. 266, il. 149, ISBN: 9788322795231. Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), 1018–1024. https://doi.org/10.36744/bhs.1324

Autorzy

Katarzyna Bogacka 
katarzynabogacka@onet.eu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0002-0149-4060

Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 47


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Katarzyna Bogacka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.