William Chambers’s “Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils” in Context: An Authoritative Guide to Chinese Visual Culture

artykuł recenzowany

Albert Kozik

a.kozik@uw.edu.pl
Warsaw, Institute of Art History, University of Warsaw (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6813-4393

Abstrakt

Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils Williama Chambersa (1723–1796) tradycyjnie uznaje się za wzornik przeznaczony dla europejskich architektów i zleceniodawców zainteresowanych tzw. stylem chińskim. W niniejszym artykule podjęto próbę umiejscowienia traktatu Chambersa w szerszym kontekście postępów w dziedzinie nowożytnej (proto)sinologii i ówczesnych strategii radzenia sobie z nadmiarem wiedzy o chińskiej kulturze wizualnej. Niezależnie od oczywistej funkcji wzornika, publikacja Chambersa może być rozumiana jako część zjawiska, które dało początek wielu nowożytnym kompendiom dotyczącym Państwa Środka, takim jak naukowe publikacje jezuitów – dziełom mającym na celu uporządkowanie napływających chaotycznie informacji i przeformułowanie ich tak, by były dostępne szerszemu gronu odbiorców. Opierając sią na pracach takich badaczy jak Ann Blair i Georg Lehner, w pierwszej części artykułu skoncentrowano się na nowożytnych sposobach porządkowania wiedzy sinologicznej i narastającej wówczas potrzebie stworzenia jej naukowej syntezy. W części drugiej problem „przeciążenia informacją” omówiony został w odniesieniu do chińskiej produkcji artystycznej i jej percepcji w Europie. Ostatnia część tekstu jest poświęcona analizie Designs Chambersa jako autorytatywnego kompendium, stworzonego w celu jednoczesnego uporządkowania wiedzy o chińskiej kulturze wizualnej i dowiedzenia nieautentyczności opisów i ilustracji zawartych w innych wydawanych wówczas wzornikach.


Słowa kluczowe:

William Chambers, Designs of Chinese Buildings, chinoiseries, zarządzanie informacją, chińska kultura wizualna, architektura chińska, historia architektury

Allen, Don Cameron. “The Predecessors of Champollion.” Proceedings of the American Philosophical Society 104, no. 5 (1960): 527–547.
DOI: https://doi.org/10.1080/14786436008241206   Google Scholar

Bald, Robert C. “Sir William Chambers and the Chinese Garden.” Journal of the History of Ideas 11, no. 3 (1950): 287–320.
DOI: https://doi.org/10.2307/2707733   Google Scholar

Barrier, Janine. William Chambers. Une architecture empreinte de culture française. Suivi de Correspondance avec la France. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010.
  Google Scholar

Blair, Ann. “Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550–1700.” Journal of the History of Ideas 64, no. 1 (2003): 11–28.
DOI: https://doi.org/10.1353/jhi.2003.0014   Google Scholar

Blair, Ann. Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.
  Google Scholar

Bruijn, Emile de. “Stowe’s ‘Unread’ Chinese Garden Pavilion.” ABC Bulletin, February (2012): 9–10.
  Google Scholar

Boym, Michał. Flora Sinensis. Viennae: Typis Matthaei Rictii, 1656.
  Google Scholar

Bousquet-Bressolier, Catherine. “Histoire et méthodes de la représentation de l’espace XVIe–XVIIe siècles.” École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques. Livret-Annuaire, no. 12 (1998–1999): 169–172.
  Google Scholar

Buttlar, Adrian von. “Chinoiserien in deutschen Gärten der 18 Jahrhunderts.” In Sir William Chambers und der Englisch-chinesische Garten in Europa, edited by Thomas Weiss, 65–76. Stuttgart: Hatje Cantz, 1997.
  Google Scholar

Bynum, Caroline Walker. “Wonder.” The American Historical Review 102, no. 1 (1997): 1–26.
DOI: https://doi.org/10.2307/2171264   Google Scholar

Chambers, William. Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils. London: published for the author, 1757.
DOI: https://doi.org/10.5479/sil.361087.39088005973763   Google Scholar

Chang, Sheng-Ching. Natur und Landschaft. Der Einfluss von Athanasius Kirchers “China Illustrata” auf die europäische Kunst. Berlin: Reimer, 2003.
  Google Scholar

Clunas, Craig. Art in China. Oxford: Oxford University Press, 2009.
  Google Scholar

Clunas, Craig. “Nature and Ideology in Western Descriptions of the Chinese Gardens.” Extrême-Orient, Extrême-Occident, no. 22 (2000): 153–166.
DOI: https://doi.org/10.3406/oroc.2000.1124   Google Scholar

Conner, Patrick. “China and the Landscape Garden: Reports, Engravings and Misconceptions.” Art History 2, no. 4 (1979): 429–440.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8365.1979.tb00057.x   Google Scholar

Conner, Patrick. Oriental Architecture in the West. London: Thames and Hudson, 1979.
  Google Scholar

Couplet, Philippe. Confucius Sinarum Philosophus. Parisiis: Apud Danielem Horthemels, 1687.
  Google Scholar

Darly, Matthew. New Book of Chinese Designs Calculated to Improve the Present Taste. London: published for the author, 1754.
  Google Scholar

Decker, Paul. Chinese Architecture, Civil and Ornamental. London: printed for the author, 1759.
  Google Scholar

Downs, Joseph. “The China Trade and Its Influences.” The Metropolitan Museum of Art 36, no. 4 (1941): 81–95.
DOI: https://doi.org/10.2307/3256501   Google Scholar

Findlen, Paula. “Scientific Spectacle in Baroque Rome: Athanasius Kircher and the Roman College Museum.” In Jesuit Science and the Republic of Letters, edited by Mordechai Feingold, 225–284. Cambridge: MIT Press, 2003.
  Google Scholar

Finley, Robert. The Pilgrim Art: Cultures of Porcelain in World’s History. Berkeley: University of California Press, 2010.
  Google Scholar

Gournay, Antoine. “Jardin chinois en France à la fin du XVIIIe siècle.” Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, no. 78 (1991): 259–273.
DOI: https://doi.org/10.3406/befeo.1991.1777   Google Scholar

Gray, Basil. “Lord Burlington and Father Ripa’s Chinese Engravings.” The British Museum Quarterly 22, no. 1–2 (1960): 40–44.
DOI: https://doi.org/10.2307/4422623   Google Scholar

Halde, Jean-Baptiste du. Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, vol. 1. La Haye: chez P.G. Lemercier, 1736.
  Google Scholar

Halfpenny, William, and John Halfpenny. The Country Gentleman’s Pocket Companion, and Builder’s Assistant for Rural Decorative Architecture. London: printed for Robert Sayer, 1753.
  Google Scholar

Hall, Marie Boas. The Scientific Renaissance: The Rise of Modern Science. New York: Harper & Brothers, 1962.
  Google Scholar

Honour, Hugh. Chinoiserie: The Vision of Cathay. London: J. Murray, 1961.
  Google Scholar

Huard, Pierre, and Ming Wong. “Les enquêtes françaises sur la science et la technologie chinoises au XVIIIe siècle.” Bulletin de l’École française d'Extrême-Orient 53, no. 1 (1966): 137–226.
DOI: https://doi.org/10.3406/befeo.1966.3759   Google Scholar

Jackson-Stops, Gervase. “Sharawadgi Rediscovered. The Chinese House at Stowe.” Apollo 136, 374 (1993): 217–222.
  Google Scholar

Jörg, Christiaan Jan Adriaan. Porcelain and the Dutch China Trade. The Hague: M. Nijhof, 1982.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-015-3957-9   Google Scholar

Jörg, Christiaan Jan Adriaan. The Geldermalsen: History and Porcelain. Groningen: Kemper Publishers, 1986.
  Google Scholar

Kircher, Athanasius. China Illustrata. Translated by Charles D. van Tuyl. Muskogee: Indian University Press, 1987.
  Google Scholar

Kircher, Athanasius. China monumentis qua sacris qua profanis nec non variis naturae et artis spectaculis aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata. Amstelodami: Apud Jacobum à Meurs, 1667.
  Google Scholar

Klingberg Torkel. The Overflowing Brain: Information Overload and the Limits of Working Memory. Oxford: Oxford University Press, 2009.
  Google Scholar

Kopania, Izabela. Rzeczy – Ogrody – Wyobrażenia. Chiny w kulturze Rzeczypospolitej czasów Stanisława Augusta. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012.
  Google Scholar

Lach, Donald F. Asia in the Making of Europe, vol. 1 and 2. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
  Google Scholar

Leath, Robert A. “After the Chinese Taste: Chinese Export Porcelain and Chinoiserie Design in Eighteenth-Century Charleston.” Historical Archaeology 33, no. 3 (1999): 48–61.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03373622   Google Scholar

Lehner, Georg. China in European Encyclopaedias, 1700–1850. Leiden: Brill, 2011.
DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004201507.i-402   Google Scholar

Liu, Laurence G. Chinese Architecture. London: Academy Editions, 1989.
  Google Scholar

Liu, Yu. “The Real vs the Imaginary: Sir William Chambers on the Chinese Garden.” The European Legacy 23, no. 6 (2018): 674–691.
DOI: https://doi.org/10.1080/10848770.2018.1470382   Google Scholar

Li, Xiaodan, and Wang Qiheng. “Qing Kangxi nianjian Yidali chuanjiaoshi Ma Guoxian ji Bishu Shanzhuang tongbanhua” (“The Italian Missionary Matteo Ricci and the Copper Engravings of the Jehol Summer Mountain Resort Produced in the Kangxi Period”). Gugong bowuyuan yuankan (Palace Museum Journal) 123, no. 3 (2006): 44–51.
  Google Scholar

McKenna, Stephen E., and Victor H. Mair. “A reordering of the hexagrams of the I Ching.” Philosophy East and West 29, no. 4 (1979): 421–441.
DOI: https://doi.org/10.2307/1398813   Google Scholar

Minamiki, George H. “The Yasukuni Shrine Incident and the Chinese Rites Controversy.” The Catholic Historical Review 66, no. 2 (1982): 205–229.
  Google Scholar

Mungello, David Emil. Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology. Honolulu: University of Hawaii Press, 1989.
  Google Scholar

Mungello, David Emil. “Leibniz’s Interpretation of Neo-Confucianism.” Philosophy East and West 21, no. 1 (1971): 3–22.
DOI: https://doi.org/10.2307/1397760   Google Scholar

Mungello, David Emil. The Great Encounter of China and the West. Plymouth: Rowman & Littlefield, 2009.
  Google Scholar

Murray, Ciaran. “Sharawadgi Resolved.” Garden History 26, no. 2 (1998): 208–213.
DOI: https://doi.org/10.2307/1587204   Google Scholar

Morawińska, Agnieszka. “Eighteenth-Century paysages moralisés.” Journal of the History of Ideas 38, no. 3 (1977): 461–475.
DOI: https://doi.org/10.2307/2708675   Google Scholar

Nelson, Eric. S. “The Yijing and Philosophy: From Leibniz to Derrida.” Journal of Chinese Philosophy 38, no. 3 (2011): 377–396.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6253.2011.01661.x   Google Scholar

Neville, Kristoffer. “The Early Reception of Fischer von Erlach’s Entwurff einer historischen Architektur.” Journal of the Society of Architectural Historians 66, 2 (2007): 160–175.
DOI: https://doi.org/10.1525/jsah.2007.66.2.160   Google Scholar

Peters, Edward. “The Desire to Know the Secrets of the World.” Journal of the History of Ideas 62, no. 4 (2001): 593–610.
DOI: https://doi.org/10.1353/jhi.2001.0038   Google Scholar

Pierson, Stacey. “Production, Distribution, and Aesthetics: Abundance and Chinese Porcelain from Jingdezhen, AD 1350–1800.” In Abundance: the Archaeology of Plenitude, edited by Monica Smith, 229–250. Boulder: University Press of Colorado, 2017.
DOI: https://doi.org/10.5876/9781607325949.c011   Google Scholar

Porter, David. “Beyond the Bounds of Truth: Cultural Translation and William Chambers’s Chinese Garden.” Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal 37, no. 2 (2004): 41–58.
  Google Scholar

Porter, David. “Monstrous Beauty: Eighteenth-Century Fashion and the Aesthetics of the Chinese Taste.” Eighteenth Century 35, no. 3 (2002): 395–411.
DOI: https://doi.org/10.1353/ecs.2002.0031   Google Scholar

Rinaldi, Bianca Maria. Ideas of Chinese Gardens: Western Accounts, 1300–1860. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
DOI: https://doi.org/10.9783/9780812292084   Google Scholar

Rogers, James Andrew. “L’image de la Chine dans l’Encyclopédie.” Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, no. 22 (1997): 87–108.
DOI: https://doi.org/10.3406/rde.1997.1378   Google Scholar

Ryan, James A. “Leibniz’s Binary System and Shao Yong’s Yijing.” Philosophy East and West 46, no. 1 (1996): 59–90.
DOI: https://doi.org/10.2307/1399337   Google Scholar

Sargent, William R. Treasures of Chinese Export Ceramics from the Peabody Essex Museum. Salem: Peabody Essex Museum, 2012.
  Google Scholar

Sir William Chambers und der Englisch-chinesische Garten in Europa, edited by Thomas Weiss. Stuttgart: Hatje Cantz, 1997.
  Google Scholar

Sir William Temple’s “Upon the Gardens of Epicurus” with other seventeenth-century garden essays, edited by Albert Forbes Sieveking. London: Chatto and Windus, 1908.
DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.24364   Google Scholar

Sturken, Marita, and Lisa Cartwright. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press, 2017.
  Google Scholar

Szcześniak, Bolesław. “The Origin of the Chinese Language According to Athanasius Kircher’s Theory.” Journal of the American Oriental Society 72, no. 1 (1952): 21–29.
DOI: https://doi.org/10.2307/595323   Google Scholar

Tian, Zibing. Zhongguo gongyi meishu shi (A History of Chinese Craft). Beijing: Shangwu yinshu guan, 2014.
  Google Scholar

Trotha, Hans von. “Chinesische Gärten – Landschaftsgärten: Wie chinesisch ist der Englische Garten.” In China in a Global Context: Perspectives on and from China, edited by Jens Damm, Mechthild Leutner, Hauke Neddermann, 3–21. Zürich: LIT Verlag, 2018.
  Google Scholar

Walker, John A., and Sarah Chaplin. Visual Culture: An Introduction. Manchester: Manchester University Press, 1997.
  Google Scholar

Wang, Xun. Zhongguo meishushi (History of Chinese Art). Beijing: Renmin meishu chubanshe, 2018.
  Google Scholar

Wright, Jonathan. “Suppression and Restoration.” In The Cambridge Companion to the Jesuits, edited by Thomas Worcester, 263–277. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521857314.016   Google Scholar

Wu, Hong. Quanqiu jingguan zhong de Zhongguo gudai yishu (Chinese Arts and Crafts in a Global Perspective). Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2017.
  Google Scholar

Wu, Qiong. “Shijue wenhua yanjiu: puxi, duixiang yu yiti” (“Visual Culture Studies: Their Genealogy, Objects, and Subjects”). Wenyi lilun yanjiu 9Theoretical Studies in Literature and Art), no. 4 (2015): 25–38.
  Google Scholar

Vogel, Gerd-Helge. “Wunderland Cathay. Chinoise Architekturen in Europa – Teil 2.” Die Gartenkunst, no. 16 (2004): 339–382.
  Google Scholar

Volker, T. Porcelain and the Dutch East India Company: as Recorded in the Dagh-Registers of Batavia Castle, Those of Hirado and Deshima and Other Contemporary Papers, 1602–1682. Leiden: Brill, 1971.
  Google Scholar

Zhang, Shengqing. “Shiqi, shiba shiji Zhongguo jingcheng tuxiang zai Ouzhou” (“The Image of Seventeenth- and Eighteenth-Century Beijing in Europe”). Guoli Taibei Yishu Daxue Meishu xuebao (Taipei National University of the Arts Journal of Fine Arts), no. 2 (2008): 68–119.
  Google Scholar

Zhuang, Yue. “Fear and Pride: Sir William Chambers’ Dissertation on Oriental Gardening, Burke’s Sublime and China.” In Entangled Landscapes: Early Modern China and Europe, edited by Yue, Zhuang, Andrea M. Riemenschnitter, 68–126. Singapore: NUS Press, 2017.
  Google Scholar

Zhongguo jianzhu shi (A History of Chinese Architecture), edited by Pan, Guxi. Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 2008.
  Google Scholar

Zuroski Jenkins, Eugenia. “‘Nature to Advantage Drest’: Chinoiserie, Aesthetic Form, and the Poetry of Subjectivity in Pope and Swift.” Eighteenth-Century Studies 43, no. 1 (2009): 75–94.
DOI: https://doi.org/10.1353/ecs.0.0089   Google Scholar


Opublikowane
2022-11-30

Cited By / Share

Kozik, A. (2022). William Chambers’s “Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils” in Context: An Authoritative Guide to Chinese Visual Culture. Biuletyn Historii Sztuki, 84(3), 563–592. https://doi.org/10.36744/bhs.1238

Autorzy

Albert Kozik 
a.kozik@uw.edu.pl
Warsaw, Institute of Art History, University of Warsaw Polska
https://orcid.org/0000-0002-6813-4393

Statystyki

Abstract views: 75
PDF downloads: 45


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Albert Kozik

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.