Kolegiata w Myszyńcu w świetle nowych ustaleń i atrybucji

Abstrakt

Największa świątynia regionu kurpiowskiego, kolegiata pw. Świętej Trójcy w Myszyńcu, początkowo uchodziła za dzieło Adolfa Schimmelpfenniga. Ostatecznie na podstawie źródeł archiwalnych ustalono, że jej projektantem był Franciszek Przecławski i, że powstała w latach 1909–1922. Zastanawiając się nad powodem pojawienia się nazwiska  Schimmelpfenniga w kontekście myszynieckiej kolegiaty, autor poddaje analizie formy jej wolnostojącej dzwonnicy, tak zwanej wieży bramnej i dochodzi do wniosku, że to ten architekt odpowiadał za przebudowę dzwonnicy w latach 1867-1868.


Słowa kluczowe:

kolegiata pw. Świętej Trójcy w Myszyńcu, dzwonnica, wieża bramna, neogotyk, Franciszek Przecławski, Adolf Schimmelpfennig, Antoni Pawlewski

Czapczyńska-Kleszczyńska, Danuta. “Dzielna niewiasta. Iza z Madeyskich Żeleńska (1878-1956).” W Żeby wiedzieć. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie. Kraków: Lettra-Graphic, 2008.
  Google Scholar

Czapczyńska-Kleszczyńska, Danuta. “Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy.” Krakowska Teka Konserwatorska 5 (2005): 48-58.
  Google Scholar

Dobroński, Adam. Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 1993.
  Google Scholar

Dutkiewicz, Józef i Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1969.
  Google Scholar

Gwardiak Janusz. Architekci i budowniczowie ziemi łomżyńskiej. Słownik biograficzny. Łomża: Łomżyńskie Tow. Naukowe im. Wagów, 2003.
  Google Scholar

Jaroszewski, Tadeusz Stefan. “O dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych echach wileńskiego kościoła Św. Anny w Polsce.” W Lituano-Slavica Posnaniensia V, 1991. Studia Historiae Artium. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1992.
  Google Scholar

Jemielity, Witold. Parafie Puszczy Kurpiowskiej. Łomża: nakładem autora, 2004.
  Google Scholar

Jerczyński, Michał. Koleją przez Łódź. Łódzkie stacje kolejowe. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn, 2018.
  Google Scholar

Jerczyński, Michał. Węzeł kolejowy Koluszki. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn, 2020.
  Google Scholar

Kunkel, Robert M. „Schimmelpfennig Adolf (1834-1896).” W Polski słownik biograficzny, 493. Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, 1994.
  Google Scholar

Kwiatkowska, Maria Irena. Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku. Warszawa: PWN, 1995.
  Google Scholar

Łoza, Stanisław. Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa: „Budownictwo i Architektura”, 1954.
  Google Scholar

Majdowski, Andrzej. Budownictwo kościelne w twórczości projektowej Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927). Warszawa: Neriton, 1995.
  Google Scholar

Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego. Redakcja Grzegorz Ryżewski. Białystok: Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży", 2017.
  Google Scholar

Olszewski, Andrzej K. “Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku.” Sztuka i Krytyka 7, nr 3-4 (1956).
  Google Scholar

Omilanowska, Małgorzata. Architekt Stefan Szyller 1857-1933. Warszawa: Liber Pro Arte, 2008.
  Google Scholar

Ostrołęka i okolice. Opracowanie Izabella Galicka, Hanna Sygietyńska. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1983.
  Google Scholar

Przytocka, Maria. „Zmiany w wyglądzie i wystroju kościołów w Myszyńcu.” W Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, redakcja Maria Przytocka. Myszyniec: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, 2009.
  Google Scholar

Puciata, Olgierd i Bernard Kielak. Zabytki architektury woj. Ostrołęckiego. Ostrołęka: Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Ostrołęce, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Stacja Naukowa w Ostrołęce, 1987.
  Google Scholar

Roguska, Jadwiga. “Z dziejów kształtowania się masowej architektury utylitarnej. Dworce kolejowe w Królestwie Polskim.” W Architektura i urbanistyka w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815-1914. Warszawa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 1992.
  Google Scholar

Rozbicka, Małgorzata. „Nieregularne dwory-wille dla obywateli ziemskich średniej zamożności na północno-zachodnim Mazowszu.” Mazowsze 8, nr 13 (2000).
  Google Scholar

Rudowska, Maria. Warszawskie konkursy architektoniczne w latach 1864-1898. Warszawa: PWN, 1972.
  Google Scholar

Solewski, Rafał. Franciszek Mączyński (1874-1947) krakowski architekt. Kraków: Wydawn. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
  Google Scholar

Stefański, Krzysztof. „Zmagania o nowy kształt architektoniczny polskiego kościoła 1905-1914.” W Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905-1918. Materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa: PWN, 1993.
  Google Scholar

Stefański, Krzysztof. Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi. Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, 2000.
  Google Scholar

Stefański, Krzysztof. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku). Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2009.
  Google Scholar

Strzałkowski, Jacek. Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku. Łódź: nakładem autora, 1997.
  Google Scholar

Szulc, Eugeniusz. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny. Warszawa: PiW, 1989.
  Google Scholar

Wojalski, Mirosław Zbigniew. Koleją do „Ziemi Obiecanej”. Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza “Zora”, 2000.
  Google Scholar

Wołosz, Artur. “Drzewo genealogiczne rodu „Ślepowronów” Krasińskich”, Mazowsze 4, nr 7 (1996): 24.
  Google Scholar

Zielińska, Elżbieta. Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego. Ostrołęka: Tow. Przyjaciół Ostrołęki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, 1990.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-14

Cited By / Share

Grygiel, T. (2022). Kolegiata w Myszyńcu w świetle nowych ustaleń i atrybucji. Biuletyn Historii Sztuki, 83(4), 923–945. https://doi.org/10.36744/bhs.1086

Autorzy

Tomasz Grygiel 

Polska
https://orcid.org/0000-0002-1813-6462

Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 61


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.