Terlecjana londyńskie


Abstrakt

Autorka omawia tom pism teatralnych Tymona Terleckiego Teatry londyńskie w opracowaniu Edwarda Krasińskiego i Marioli Szydłowskiej (Warszawa 2016). Zwraca uwagę na świadomość tradycji oraz poszukiwanie korzeni kultury i tożsamości europejskiej jako wielkie metatematy erudycyjnych i osadzonych w topografii miasta recenzji Terleckiego, publikowanych w emigracyjnych „Wiadomościach” w latach 1945–1964. W różnorodnych esejach znaleźć można: charakterystyki londyńskich teatrów – od peryferyjnych po Old Vic; rozważania o dramaturgii klasycznej i współczesnej; analizy reżyserii i inscenizacji (m.in. młodego Petera Brooka) w kontekście idei Edwarda Gordona Craiga i przedwojennego teatru polskiego, w szczególności dokonań Leona Schillera; charakterystyki i sylwetki czołowych londyńskich aktorów. Tłem analiz jest teatr polski, a cały tom jest dziełem komparatystycznego mistrzostwa, odnajdywania powiązań i wpływów. Pisma Terleckiego o teatrach londyńskich publikowane w polskiej prasie emigracyjnej stanowiły istotny element integracji Polaków żyjących z dala od kraju, łagodziły poczucie izolacji, pomagały rozumieć kulturę brytyjską.


Słowa kluczowe

Tymon Terlecki; historia teatru; teatr brytyjski 1945-1964; teatr polski 1918-1945; Londyn; polska emigracjaKrasiński, E. (2016). Krytyk integralny. W: T. Terlecki. Wieczory teatralne (E. Krasiński, & M. Szydłowska, oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Szydłowska M., (2011). Tymon Terlecki we Lwowie. Pamiętnik Teatralny 2011, 3-4, 213-272.

Taylor-Terlecka, N., Krasiński, E. (2011). Tymon Terlecki: Kronika życia i działalności (1905-2000), Pamiętnik Teatralny. 3-4, 18-212.

Terlecki, T. (1984). Rzeczy teatralne. Warszawa: PIW.

Terlecki, T. (2016). Od Lwowa do Warszawy (E. Krasiński, & M. Szydłowska, oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Terlecki, T. (2016). Wieczory teatralne (E. Krasiński, & M. Szydłowska, oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Terlecki, T. (2016). Teatry londyńskie (E. Krasiński, & M. Szydłowska, oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Terlecki, T. (2016). Korespondencja teatralna (M. Kuraś, oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Terlecki, T. & Timoszewicz, J. (2016). Listy (M. Kuraś , oprac.). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


Poskuta-Włodek, D. (2020) „Terlecjana londyńskie”, Pamiętnik Teatralny, 69(4), s. 203-214. doi: 10.36744/pt.458.

Diana Poskuta-Włodek 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4665-0864

Diana Poskuta-Włodek historyczka teatru, dr hab., prof. uczelni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieruje Archiwum Artystycznym Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Publikuje głównie w „Didaskaliach” i „Pamiętniku Teatralnym” oraz w tomach zbiorowych. Wydała m.in. dwie monografie Teatru im. J. Słowackiego, książkę Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918-1939. Zawodowe teatry dramatyczne nagrodzoną m.in. przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Oddziału ITI i nominowaną do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych; zredagowała m.in. edycję Sprawozdań Krakowskiej Komisji Teatralnej, Rozmowy o radiu, monografię zbiorową Byrscy - etos teatru. Uprawia też publicystykę popularyzatorską, jest autorką wystaw teatralnych.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.