Wracając do Molière’a: Wprowadzenie

Patryk Kencki


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5650-6578

Abstrakt

Wprowadzenie do bloku tematycznego Molière: Powroty. Autor przedstawia najważniejsze inicjatywy artystyczne i naukowe zrealizowane w Polsce z okazji 400-lecia urodzin Molière’a. Przypomina dwudziestowiecznych tłumaczy komedii Molière’a na język polski oraz książki polskich badaczy podejmujących refleksję nad różnymi aspektami jego twórczości i jej recepcji. Wymienia również poświęcone francuskiemu komediopisarzowi artykuły publikowane na łamach „Pamiętnika Teatralnego” od 1956 roku.


Słowa kluczowe:

Molière, historia teatru, historia dramatu, recepcja Molière’a

Pobierz


Opublikowane
2023-03-09

Cited By / Share

Kencki, P. (2023) „Wracając do Molière’a: Wprowadzenie”, Pamiętnik Teatralny, 72(1), s. 11–18. doi: 10.36744/pt.1568.

Autorzy

Patryk Kencki 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5650-6578

Patryk Kencki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Wydziału Aktorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Prowadzi badania nad historią teatru staropolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji biblijnej oraz recepcji francuskich komedii. Autor książek: Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625) (Warszawa, 2012), Staropolski Molière (Warszawa, 2021).Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Patryk Kencki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.