Tom 338 Nr 3 (2022): Antropologia kultury i sztuk wizualnych / Andrzej Różycki